Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2017 - Arkusz odpowiedzi z wynikami

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2017 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.

Poniżej odnośniki do zadań:

Zadanie na chwilę obecną niedostępne


Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2017 - Arkusz odpowiedzi z wynikami
Oceń tą treść

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 27

Zadanie 27 (0-2)

Wykaż, że liczba 42017+42018+42019+42020 jest podzielna przez 17.

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 27"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 27
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 26

Zadanie 26 (0-2)

Rozwiąż nierówność 8x2-72z≤0

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 26"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 26
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 25

Zadanie 25 (0-1)

Ze zbioru dwudziestu czterech kolejnych liczb naturalnych od 1 do 24 losujemy jedną liczbę. Niech A oznacza zdarzenie, że wylosowana liczba będzie dzielnikiem liczby 24. Wtedy prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe

A. \(\frac{1}{4}\)

B. \(\frac{1}{3}\)

C. \(\frac{1}{8}\)

D. \(\frac{1}{6}\)

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 25"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 25
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 24

Zadanie 24 (0-1)

Średnia arytmetyczna ośmiu liczb: 3, 5, 7, 9, x, 15, 17, 19 jest równa 11. Wtedy

A. \(x=1\)

B. \(x=2\)

C. \(x=11\)

D. \(x=13\)

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 24"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 24

5 (100%) 1 głos[ów]Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 23

Zadanie 23 (0-1)

Dany jest stożek o wysokości 4 i średnicy podstawy 12. Objętość tego stożka jest równa

A. \(576 \pi\)

B. \(192 \pi\)

C. \(144 \pi\)

D. \(48 \pi\)

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 23"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 23
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 22

Zadanie 22 (0-1)

Promień AS podstawy walca jest równy wysokości OS tego walca. Sinus kąta OAS (zobacz rysunek) jest równy

Promień AS podstawy walca jest równy wysokości OS tego walca. Sinus kąta OAS
Promień AS podstawy walca jest równy wysokości OS tego walca. Sinus kąta OAS jest równy... źródło CKE
A. \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) B. \(\frac{\sqrt{2}}{2}\) C. \(\frac{1}{2}\) D. \(1\)

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 22"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 22
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 21

Zadanie 21 (0-1)

Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym wysokość jest 3 razy dłuższa od krawędzi podstawy, jest równe 140. Zatem krawędź podstawy tego graniastosłupa jest równa

A. \(\sqrt{10}\) B. \(3\sqrt{10}\) C. \(\sqrt{42}\) D. \(3\sqrt{42}\)

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 21"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 21

5 (100%) 4 głos[ów]Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 20

Zadanie 20 (0-1)

Dany jest okrąg o środku \(S = (2,3)\) i promieniu \(r = 5\). Który z podanych punktów leży na tym okręgu?

A. \(A=(-1,7)\) B. \(A=(2,-3)\) C. \(A=(3,2)\) D. \(A=(5,3)\)

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 20"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 20
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 19

Zadanie 19 (0-1)

Na płaszczyźnie z układem współrzędnych proste \(k\) i \(l\) przecinają się pod kątem prostym w punkcie \(A = (-2,4)\). Prosta k jest określona równaniem \(y=-\frac{1}{4} x+ \frac{7}{2}\). Zatem prostą \(l\) opisuje równanie

A. \(y=\frac{1}{4} x+ \frac{7}{2}\) B. \(y=-\frac{1}{4} x- \frac{7}{2}\) C. \(y=4x-12\) D. \(y=4x+12\)

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 19"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 19
5 (100%) 3 głos[ów]