Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2016 - Arkusz odpowiedzi z wynikami

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.

Poniżej odnośniki do zadań:

Zadanie na chwilę obecną niedostępne


Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2016 - Arkusz odpowiedzi z wynikami
Oceń tą treść

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 6

Zadanie 6 (0-1)

Proste o równaniach 2x-3y=4 i 5x-6y=7 przecinają się w punkcie P. Stąd wynika, że

A. \(P=(1,2)\)

B. \(P=(-1,2)\)

C. \(P=(-1,-2)\)

D. \(P=(1,-2)\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 6"

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 6
Oceń tą treść

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 5

Zadanie 5 (0-1)

Jedną z liczb, które spełniają nierówność -x5+x3-x<-2, jest

A. \(1\)

B. \(-1\)

C. \(2\)

D. \(-2\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 5"

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 5
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 4

Zadanie 4 (0-1)

Równość \((2\sqrt{2}-a)^2=17-12\sqrt{2}\)

A. \(a=3\)

B. \(a=1\)

C. \(a=-2\)

D. \(a=-3\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 4"

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 4
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 3

Zadanie 3 (0-1)

Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że

A. \(c=1,5a\)

B. \(c=1,6a\)

C. \(c=0,8a\)

D. \(c=0,16a\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 3"

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 3
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 2

Zadanie 2 (0-1)

Liczba \(log_{\sqrt{2}}(2\sqrt{2})\) jest równa

A. \(\frac{3}{2}\)

B. \(2\)

C. \(\frac{5}{2}\)

D. \(3\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 2"

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 2
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 1

Zadanie 1 (0-1)

Dla każdej dodatniej liczby a iloraz \(\frac{a^{-2,6}}{a^{1,3}}\) jest równy

A. \(a^{-3,9}\)

B. \(a^{-2}\)

C. \(a^{-1,3}\)

D. \(a^{1,3}\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 1"

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 1
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 13

Zadanie 13 (0-1)

W okręgu o środku w punkcie S poprowadzono cięciwę AB, która utworzyła z promieniem AS kąt o mierze 31° (zobacz rysunek). Promień tego okręgu ma długość 10. Odległość punktu S od cięciwy AB jest liczbą z przedziału

zadanie 13 matura poziom podstawowy 2013, W okręgu o środku w punkcie S poprowadzono cięciwę AB, która utworzyła z promieniem AS kąt o mierze 31° (zobacz rysunek). Promień tego okręgu ma długość 10.

Źródło CKE: arkusz maturalny 2016 poziom podstawowy

A. \(\langle \frac{9}{2}, \frac{11}{2}\rangle\)

B. \(\langle \frac{11}{2}, \frac{13}{2}\rangle\)

C. \(\langle \frac{13}{2}, \frac{19}{2}\rangle\)

D. \(\langle \frac{19}{2}, \frac{37}{2}\rangle\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 13"
Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 13
Oceń tą treść

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 12

Zadanie 12 (0-1)

Funkcja \(f\) określona jest wzorem \(f(x)=\frac{2x^3}{x^6+1}\) dla każdej liczby rzeczywistej \(x\). Wtedy \(f(-\sqrt[3]{3})\) jest równa

A. \(-\frac{\sqrt[3]{9}}{2}\)

B. \(-\frac{3}{5}\)

C. \(\frac{3}{5}\)

D. \(\frac{\sqrt[3]{3}}{2}\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 12"
Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 12
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 11

Zadanie 11 (0-1)

Najmniejsza wartość funkcji \(f\) w przedziale \(\langle-1 , 2\rangle\) jest równa

A. \(2\)

B. \(5\)

C. \(8\)

D. \(9\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 11"
Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 11
5 (100%) 1 głos[ów]