Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2015 - Arkusz odpowiedzi z wynikami

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2015 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.

Poniżej odnośniki do zadań:

Zadanie na chwilę obecną niedostępne


Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2015 - Arkusz odpowiedzi z wynikami
Oceń tą treść

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 25

Zadanie 25 (0-1)

W każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga – niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul będą czerwone. Wtedy

A. \(\frac{1}{4}\)

B. \(\frac{3}{8}\)

C. \(\frac{1}{2}\)

D. \(\frac{2}{3}\)

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 25"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 25
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 12

Zadanie 5 (0-1)

Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność \(\frac{2}{7}<\frac{x}{14}<\frac{4}{3}\)?

A. \(14\)

B. \(15\)

C. \(16\)

D. \(17\)

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 12"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 12
Oceń tą treść

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 2

Zadanie 2 (0-1)

Dane są liczby \(a=-\frac{1}{27}\), \(b=log_{\frac{1}{4}} 64\), \(c=log_{\frac{1}{3}} 27\). Iloczyn abc jest równy

A. \(-9\)

B. \(-\frac{1}{3}\)

C. \(\frac{1}{3}\)

D. \(3\)

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 2"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 2
Oceń tą treść