Pierwiastki

Pierwiastki - Definicja:

Pierwiastkiem n-stopnia z liczby x nazywamy taką liczbę a, która podniesiona do n-tej potęgi jest równa x.

\(a^n=x\)

co można zapisać jako:

\(a=\sqrt[n]{x}\)

Liczba x w powyższym zapisie nazywana jest tekże liczbą podpierwiastkową.

Czytaj dalej"Pierwiastki"

Pierwiastki
Oceń tą treść