Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 21

Zadanie 21 (0-1)

Podstawą graniastosłupa prostego jest prostokąt o bokach długości 3 i 4. Kąt α, jaki przekątna tego graniastosłupa tworzy z jego podstawą, jest równy 45° (zobacz rysunek).

Podstawą graniastosłupa prostego jest prostokąt o bokach długości 3 i 4
Źródło CKE: matura poziom podstawowy 2018

Wysokość graniastosłupa jest równa

A. \(5\)

B. \(3\sqrt{2}\)

C. \(5\sqrt{2}\)

D. \(\frac{5\sqrt{3}}{3}\)

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 21"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 21
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 21

Zadanie 21 (0-1)

Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym wysokość jest 3 razy dłuższa od krawędzi podstawy, jest równe 140. Zatem krawędź podstawy tego graniastosłupa jest równa

A. \(\sqrt{10}\) B. \(3\sqrt{10}\) C. \(\sqrt{42}\) D. \(3\sqrt{42}\)

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 21"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 21
5 (100%) 4 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 23

Zadanie 23 (0-4) Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty o podstawie trójkąta prostokątnego i jego siatkę. Dwie dłuższe krawędzie podstawy graniastosłupa mają 12 cm i 13 cm długości, a pole zacieniowanej części siatki graniastosłupa jest równe 168 cm2. Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zapisz obliczenia. Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 235 (100%) 2 głos[ów]