Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 10

Zadanie 10 (0-1)

Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej \(f(x)=ax+b\), a punkt \(M=(3,-2)\) należy do wykresu tej funkcji. Współczynnik a we wzorze tej funkcji jest równy

A. \(1\)

B. \(\frac{3}{2}\)

C. \(-\frac{3}{2}\)

D. \(-1\)

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 10"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 10
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 8

Zadanie 8 (0-1)

Funkcja liniowa \(f\) określona jest wzorem \(f(x)=\frac{1}{3}x-1\) dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż zdanie prawdziwe.

A. Funkcja \(f\) jest malejąca i jej wykres przecina oś \(Oy\) w punkcie \((0, \frac{1}{3})\)

B. Funkcja \(f\) jest malejąca i jej wykres przecina oś \(Oy\) w punkcie \((0, -1)\)

C. Funkcja \(f\) jest rosnąca i jej wykres przecina oś \(Oy\) w punkcie \((0, \frac{1}{3})\)

D. Funkcja \(f\) jest rosnąca i jej wykres przecina oś \(Oy\) w punkcie \((0, -1)\)

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 8"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 8
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 19

Zadanie 19 (0-1)

Na płaszczyźnie z układem współrzędnych proste \(k\) i \(l\) przecinają się pod kątem prostym w punkcie \(A = (-2,4)\). Prosta k jest określona równaniem \(y=-\frac{1}{4} x+ \frac{7}{2}\). Zatem prostą \(l\) opisuje równanie

A. \(y=\frac{1}{4} x+ \frac{7}{2}\) B. \(y=-\frac{1}{4} x- \frac{7}{2}\) C. \(y=4x-12\) D. \(y=4x+12\)

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 19"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 19
5 (100%) 3 głos[ów]