Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 10

Zadanie 10 (0-1)

Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x)=ax+b, a punkt M=(3,-2) należy do wykresu tej funkcji. Współczynnik a we wzorze tej funkcji jest równy

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 10"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 8

Zadanie 8 (0-1)

Funkcja liniowa określona jest wzorem dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż zdanie prawdziwe.

A. Funkcja jest malejąca i jej wykres przecina oś w punkcie

B. Funkcja jest malejąca i jej wykres przecina oś w punkcie

C. Funkcja jest rosnąca i jej wykres przecina oś w punkcie

D. Funkcja jest rosnąca i jej wykres przecina oś w punkcie

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 8"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 19

Zadanie 19 (0-1)

Na płaszczyźnie z układem współrzędnych proste k i l przecinają się pod kątem prostym w punkcie A = (-2,4). Prosta k jest określona równaniem . Zatem prostą l opisuje równanie

A. B. C. D.

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 19"