Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 10

Zadanie 10 (0-1) Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f(x)=ax2+bx+c, której miejsca zerowe to: −3 i 1. Współczynnik c we wzorze funkcji \(f\) jest równy A. \(1\) B. \(2\) C. \(3\) D. \(4\) Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 10Oceń tą treść