Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 10

Zadanie 10 (0-1)

Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=x2-2x-11 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych

A. (-2,-3)

B. (-2,-12)

C. (1,-8)

D. (1,-12)

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 10"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 9

Zadanie 9 (0-1)

Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=x2-6x-3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 9"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 6

Zadanie 6 (0-1)

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f(x)=-2(x+3)(x-5). Liczby x1, x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 6"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 10

Zadanie 10 (0-1) Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f(x)=ax2+bx+c, której miejsca zerowe to: −3 i 1. Współczynnik c we wzorze funkcji jest równy A. B. C. D. 5 / 5 ( 2 votes )