Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 9

Zadanie 9 (0-1)

Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=x2-6x-3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych

A. \((-6,-3)\)

B. \((-6,69)\)

C. \((3,-12)\)

D. \((6,-3)\)

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 9"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 9
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 6

Zadanie 6 (0-1)

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f(x)=-2(x+3)(x-5). Liczby x1, x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem

A. \(x_1+x_2=-8\)

B. \(x_1+x_2=-2\)

C. \(x_1+x_2=2\)

D. \(x_1+x_2=8\)

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 6"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 6
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 10

Zadanie 10 (0-1) Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f(x)=ax2+bx+c, której miejsca zerowe to: −3 i 1. Współczynnik c we wzorze funkcji \(f\) jest równy A. \(1\) B. \(2\) C. \(3\) D. \(4\) Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 105 (100%) 2 głos[ów]