Egzamin ósmoklasisty 2019 mat.- z. 18

Zadanie 18 (0-2)

Adam zamówił bukiet złożony tylko z goździków i róż, w którym goździków było 2 razy więcej niż róż. Jedna róża kosztowała 4 zł, a cena jednego goździka wynosiła 3 zł. Czy wszystkie kwiaty w tym bukiecie mogły kosztować 35 zł? Uzasadnij odpowiedź.

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2019 mat.- z. 18"

Egzamin ósmoklasisty 2019 mat.- z. 18
5 (100%) 2 głos[ów]

Egzamin ósmoklasisty 2019 mat.- z. 14

Zadanie 14 (0-1)

W koszu były 203 jednakowe sześcienne klocki. Zbudowano z nich możliwie największy sześcian, a pozostałe odłożono.

Ile klocków odłożono? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych

A. 150

B. 125

C. 78

D. 53

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2019 mat.- z. 14"

Egzamin ósmoklasisty 2019 mat.- z. 14
5 (100%) 2 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 22

Zadanie 22 (0-3)

Na statku wycieczkowym są 33 miejsca dla pasażerów. Uczniowie klas IIIa i IIIb planują wycieczkę tym statkiem. W każdej z tych klas jest mniej niż 33 uczniów. Aby wszystkie miejsca dla pasażerów były na statku zajęte, należy do wszystkich uczniów klasy IIIa dołączyć uczniów klasy IIIb albo do wszystkich uczniów klasy IIIb dołączyć uczniów klasy IIIa. Ilu uczniów jest w każdej z tych klas? Zapisz obliczenia.

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 22"

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 22
5 (100%) 2 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 20

Zadanie 20 (0-1)

Z sześcianu o objętości 27 cm3 usunięto jedną kostkę sześcienną o krawędzi 1 cm. Ściana usuniętej kostki należała do ściany sześcianu, ale żaden z wierzchołków tej kostki nie należał do krawędzi sześcianu.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole powierzchni powstałej bryły jest równe

A. 48 cm2

B. 54 cm2

C. 58 cm2

D. 59 cm2

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 20"

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 20
5 (100%) 2 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 19

Zadanie 19 (0-1)

Ostrosłup i graniastosłup mają takie same podstawy. Obie bryły mają łącznie 25 wierzchołków.

Ile wierzchołków ma ostrosłup? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 6

B. 8

C. 9

D. 10

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 19"

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 19
5 (100%) 2 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 16

Zadanie 16 (0-1)

Na dwóch bokach trójkąta prostokątnego ABC zbudowano kwadraty. Pole kwadratu zbudowanego na boku BC jest równe 169, a pole kwadratu zbudowanego na boku AC jest równe 25.

Źródło: CKE egzamin gimnazjalny kwiecień 2019

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Bok BC ma długość 13. P F
Pole kwadratu zbudowanego na boku AB jest równe 144. P F

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 16"

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 16
5 (100%) 2 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 13

Zadanie 13 (0-1)

W układzie współrzędnych zaznaczono trzy punkty A, B, C o współrzędnych całkowitych, jak na rysunku.

Źródło: CKE egzamin gimnazjalny kwiecień 2019

Które z tych punktów należą do wykresu funkcji określonej wzorem y=2x2-3? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. A, B i C

B. Tylko A i C

C. Tylko B i C

D. Tylko A i B

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 13"

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 13
5 (100%) 2 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 12

Informacje do zadań 11. i 12.

W ośrodku szkoleniowym są jednakowe stoliki, których blaty mają kształt trapezów równoramiennych, jak przedstawiono na rysunku 1.

Źródło: CKE egzamin gimnazjalny kwiecień 2019

Stoliki można ze sobą łączyć na różne sposoby. Na rysunkach przedstawiono trzy przykładowe zestawienia stolików w stoły konferencyjne oraz sposoby ustawienia przy nich krzeseł.

Źródło: CKE egzamin gimnazjalny kwiecień 2019

Zadanie 12 (0-1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Kąty trapezu przedstawionego na rysunku 1 mają miary: 60°, 60°, 120°, 120°. P F
Krótsza podstawa tego trapezu jest 2 razy mniejsza od jego dłuższej podstawy. P F

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 12"

Egzamin gimnazjalny 2019 mat.- z. 12
5 (100%) 3 głos[ów]