Matura 2019 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 20

Zadanie 20 (0-1)

Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym |AC|=|BC|. Kąt między ramionami tego trójkąta ma miarę 44°. Dwusieczna kąta poprowadzona z wierzchołka A przecina bok BC tego trójkąta w punkcie D. Kąt ADC ma miarę

A. 78°

B. 34°

C. 68°

D. 102°

Czytaj dalej"Matura 2019 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 20"

Matura 2019 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 17

Zadanie 17 (0-1)

W układzie współrzędnych na płaszczyźnie dany jest odcinek AB o końcach w punktach A=(7, 4), B (11, 12). Punkt S leży wewnątrz odcinka AB oraz |AS|=3·|BS|. Wówczas

A. S=(8, 6)

B. S=(9, 8)

C. S=(10, 10)

D. S=(13, 16)

Czytaj dalej"Matura 2019 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 17"