Egzamin gimnazjalny 2018 - Arkusz odpowiedzi z analizą

Zadania z egzaminu gimnazjalnego 2018.

Poniżej odnośniki do zadań. Kliknij na numer zadania aby przejść do jego treści, analizy i odpowiedzi.


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzamin gimnazjalny 2018 - Arkusz odpowiedzi z analizą
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 25

Zadanie 25 (0-1)

W grupie liczącej 29 uczniów (dziewcząt i chłopców) jest 15 chłopców. Z tej grupy trzeba wylosować jedną osobę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że zostanie wylosowana dziewczyna jest równe

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 25"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 25
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 20

Zadanie 20 (0-1)

Proste o równaniach y=(3m-4)x+2 oraz y=(12-m)x+3m są równoległe, gdy

A. m=4

B. m=3

C. m=-4

D. m=-3

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 20"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 20
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 19

Zadanie 19 (0-1)

Pole trójkąta o bokach długości 4 oraz 9 i kącie między nimi o mierze 60° jest równe

A. 18

B. 9

C. 18√3

D. 9√3

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 19"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 19
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 18

Zadanie 18 (0-1)

Różnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 80o. Kąt rozwarty tego równoległoboku ma miarę

A. 120o

B. 125o

C. 130o

D. 135o

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 18"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 18
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 17

Zadanie 17 (0-1)

Dany jest okrąg o środku S. Punkty K, L i M leżą na tym samym okręgu. Na łuku KL tego okręgu są oparte kąty KSL i KML (zobacz rysunek), których miary α i β spełniają warunek α+β=114o. Wynika stąd, że:

Źródło: CKE, matura poziom podstawowy sierpień 2018

A. β=10o

B. β=38o

C. β=57o

D. β=76o

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 17"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 17
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 13

Zadanie 13 (0-1)

Ciągu arytmetyczny (an), określony dla n≥1, spełnia warunek a3+a4+a5=15. Wtedy

A. a4=5

B. a4=6

C. a4=3

D. a4=4

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 13"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 13
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 11

Zadanie 11 (0-1)

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f(x)=-3(x-2)(x-9). Liczby x1, x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem

A. x1+x2=11

B. x1+x2=-11

C. x1+x2=33

D. x1+x2=-33

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 11"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 11
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 10

Zadanie 10 (0-1)

Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=x2-2x-11 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych

A. (-2,-3)

B. (-2,-12)

C. (1,-8)

D. (1,-12)

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 10"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 10
5 (100%) 3 głos[ów]