Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 28

Zadanie 28 (0-2)

Dane są dwa okręgi o środkach w punktach P i R , styczne zewnętrznie w punkcie C. Prosta AB jest styczna do obu okręgów odpowiednio w punktach A i B oraz |APC| =α i |ABC| = β (zobacz rysunek). Wykaż, że α= 180°−2β.

Źródło CKE: matura poziom podstawowy 2018
Źródło CKE: matura poziom podstawowy 2017


Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 28"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 28
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 27

Zadanie 27 (0-2)

Wykaż, że liczba 42017+42018+42019+42020 jest podzielna przez 17.

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 27"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 27

5 (100%) 2 głos[ów]Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 26

Zadanie 26 (0-2)

Rozwiąż nierówność 8x2-72z≤0

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 26"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 26

5 (100%) 1 głos[ów]Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 25

Zadanie 25 (0-1)

Ze zbioru dwudziestu czterech kolejnych liczb naturalnych od 1 do 24 losujemy jedną liczbę. Niech A oznacza zdarzenie, że wylosowana liczba będzie dzielnikiem liczby 24. Wtedy prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe

A. \(\frac{1}{4}\)

B. \(\frac{1}{3}\)

C. \(\frac{1}{8}\)

D. \(\frac{1}{6}\)

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 25"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 25
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 24

Zadanie 24 (0-1)

Średnia arytmetyczna ośmiu liczb: 3, 5, 7, 9, x, 15, 17, 19 jest równa 11. Wtedy

A. \(x=1\)

B. \(x=2\)

C. \(x=11\)

D. \(x=13\)

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 24"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 24

5 (100%) 1 głos[ów]Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 23

Zadanie 23 (0-1)

Dany jest stożek o wysokości 4 i średnicy podstawy 12. Objętość tego stożka jest równa

A. \(576 \pi\)

B. \(192 \pi\)

C. \(144 \pi\)

D. \(48 \pi\)

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 23"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 23
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 19

Zadanie 19 (0-1)

Do akwarium w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 90 cm, 40 cm, 50 cm wlano 40 litrów wody.

Ile litrów wody należy jeszcze dolać do akwarium, aby sięgała ona do połowy jego wysokości? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 50 B. 70 C. 90 D. 140

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 19"

Oceń tą treśćEgzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 12

Zadanie 12 (0-1)

Uczniowie mieli wyznaczyć zmienną r ze wzoru \(F=G\cdot\frac{mM}{r^2}\). W tabeli przedstawiono rezultaty pracy kilkorga z nich.

Uczeń Agata Bartek Czarek Dorota
Rezultat \(r=\frac{GmM}{2F}\) \(r=\sqrt{\frac{GmM}{F}}\) \(r=\frac{mM}{2FG}\) \(r=\sqrt{\frac{F}{GmM}}\)

Kto z uczniów poprawnie wyznaczył zmienną r? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Agata B. Bartek C. Czarek D. Dorota

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 12"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 12
5 (100%) 4 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017, zadanie 10

Zadanie 10 (0-1)

Na rysunku przedstawiono sposób ułożenia wzoru z jednakowych elementów i podano długości dwóch fragmentów tego wzoru.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Fragment wzoru złożony z 3 elementów ma długość

A. 15 cm B. 15,75 cm C. 16,5 cm D. 18 cm

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017, zadanie 10"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017, zadanie 10
5 (100%) 1 głos[ów]