Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2016 - Arkusz odpowiedzi z wynikami

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.

Poniżej odnośniki do zadań:

Zadanie na chwilę obecną niedostępne


Treść zadania - bez analizy i odpowiedzi


Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Oceń tą treść

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 6

Zadanie 6 (0-1)

Proste o równaniach 2x-3y=4 i 5x-6y=7 przecinają się w punkcie P. Stąd wynika, że

A. \(P=(1,2)\)

B. \(P=(-1,2)\)

C. \(P=(-1,-2)\)

D. \(P=(1,-2)\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 6"

Oceń tą treść

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 5

Zadanie 5 (0-1)

Jedną z liczb, które spełniają nierówność -x5+x3-x<-2, jest

A. \(1\)

B. \(-1\)

C. \(2\)

D. \(-2\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 5"

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 5
5 (100%) 4 głos[ów]

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 4

Zadanie 4 (0-1)

Równość \((2\sqrt{2}-a)^2=17-12\sqrt{2}\)

A. \(a=3\)

B. \(a=1\)

C. \(a=-2\)

D. \(a=-3\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 4"

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 4
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 3

Zadanie 3 (0-1)

Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że

A. \(c=1,5a\)

B. \(c=1,6a\)

C. \(c=0,8a\)

D. \(c=0,16a\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 3"

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 3

5 (100%) 1 głos[ów]Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 1

Zadanie 1 (0-1)

Dla każdej dodatniej liczby a iloraz \(\frac{a^{-2,6}}{a^{1,3}}\) jest równy

A. \(a^{-3,9}\)

B. \(a^{-2}\)

C. \(a^{-1,3}\)

D. \(a^{1,3}\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 1"

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 1

5 (100%) 1 głos[ów]Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 10

Zadanie 10 (0-1)

Zbiorem wartości funkcji \(f\) jest przedział

A. \((-\infty , -2\rangle\)

B. \(\langle-2 , 4\rangle\)

C. \(\langle 4 , +\infty)\)

D. \((-\infty , 9\rangle\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 10"
Oceń tą treść

Informacja do zadań 10. i 11.

Informacja do zadań 10. i 11.

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej \(f\). Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt \(W=(1,9)\). Liczby \(-2\) i \(4\) to miejsca zerowe funkcji \(f\).

Czytaj dalej"Informacja do zadań 10. i 11."

Oceń tą treść

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 8

Zadanie 8 (0-1)

Dana jest funkcja liniowa \(f(x)=\frac{3}{4} x + 6\). Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba

A. \(8\)

B. \(6\)

C. \(-6\)

D. \(-8\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 8"
Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 8
5 (100%) 2 głos[ów]