Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 25

Zadanie 25 (0-1)

W każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga – niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul będą czerwone. Wtedy

A. \(\frac{1}{4}\)

B. \(\frac{3}{8}\)

C. \(\frac{1}{2}\)

D. \(\frac{2}{3}\)

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 25"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 25
5 (100%) 2 głos[ów]

Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2015 - Arkusz odpowiedzi z wynikami

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2015 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.

Poniżej odnośniki do zadań:

 

 

Zadanie na chwilę obecną niedostępne

 

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

 

Zadanie z analizą i odpowiedziąOceń tą treść

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 14

Zadanie 13 (0-1)

Jeżeli a, b i c są długościami boków trójkąta oraz c jest najdłuższym bokiem, to ten trójkąt jest:

- prostokątny, gdy a2+b2=c2

- rozwartokątny, gdy a2+b2< c2

- ostrokątny, gdy a2+b2>c2

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z odcinków o długościach: \(2\sqrt{3}\), \(3\sqrt{2}\), \(\sqrt{3}\)

A. nie można zbudować trójkąta.

B. można zbudować trójkąt prostokątny

C. można zbudować trójkąt rozwartokątny.

D. można zbudować trójkąt ostrokątny.

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 14"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 14
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 13

Zadanie 13 (0-1)

Wzór y=600–100x opisuje zależność objętości y (w litrach) wody w zbiorniku od czasu x (w minutach) upływającego podczas opróżniania tego zbiornika.

Który wykres przedstawia tę zależność? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Źródło CKE - egzamin gimnazjalny 2015

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 13"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 13
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 12

Zadanie 12 (0-1)

Liczba x jest dodatnia, a liczba y jest ujemna.

Ile spośród liczb: \(x\cdot y\), \(x-y\), \(\frac{x}{y}\), \((y-x)^2\) jest dodatnich? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Jedna

B. Dwie

C. Trzy

D. Cztery

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 12"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 12
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 11

Zadanie 11 (0-1)

Pięć różnych liczb naturalnych zapisano w kolejności od najmniejszej do największej: 1, a, b, c, 10. Mediana liczb: 1, a, b jest równa 3, a mediana liczb: a, b, c, 10 jest równa 5.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych

Liczba c jest równa

A. \(4\)

B. \(5\)

C. \(6\)

D. \(7\)

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 11"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 11
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 10

Zadanie 10 (0-1)

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie monetą. Jeśli wypadnie orzeł, zapisujemy 1, a jeśli reszka – zapisujemy 2. Wynikiem doświadczenia jest zapisana liczba dwucyfrowa.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że zapisana liczba jest podzielna przez 3? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. \(0\)

B. \(\frac{1}{4}\)

C. \(\frac{1}{3}\)

D. \(\frac{1}{2}\)

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 10"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 10
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 9

Zadanie 9 (0-1)

W konkursie przyznano nagrody pieniężne. Zdobywca pierwszego miejsca otrzymał 5000 zł. Nagroda za zdobycie drugiego miejsca była o 30% mniejsza niż nagroda za zajęcie pierwszego miejsca. Nagroda za zdobycie trzeciego miejsca była o 40% mniejsza niż nagroda za zajęcie drugiego miejsca.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Uczestnik konkursu, który zdobył trzecie miejsce, otrzymał 1400 zł. P F
Nagroda za zdobycie trzeciego miejsca była o 70% mniejsza od nagrody za zajęcie pierwszego miejsca. P F

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 9"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 9
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 8

Zadanie 8 (0-1)

Na wykresie przedstawiono, jak zmienia się masa porcji lodów z wafelkiem w zależności od liczby gałek lodów.

Na wykresie przedstawiono, jak zmienia się masa porcji lodów
Jaką masę ma jedna gałka tych lodów bez wafelka? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 10 g

B. 20 g

C. 30 g

D. 40 g

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 8"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 8
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 7

Zadanie 7 (0-1)

Zmieszano dwa gatunki herbaty, droższą i tańszą, w stosunku 2:3. Cena jednego kilograma tej herbacianej mieszanki wynosi 110 zł. Gdyby te herbaty zmieszano w stosunku 1:4, to cena za 1 kg tej mieszanki wynosiłaby 80 zł. Na podstawie podanych informacji zapisano poniższy układ równań.

\(\begin{cases} \frac{2}{5}x+\frac{3}{5}y=110 \\ \frac{1}{5}x+\frac{4}{5}y=80 \end{cases}\)

Co oznacza x w tym układzie równań? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Cenę 1 kg herbaty droższej.

B. Cenę 1 kg herbaty tańszej.

C. Cenę 5 kg herbaty droższej.

D. Cenę 5 kg herbaty tańszej

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 7"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 7
5 (100%) 5 głos[ów]