Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 25

Zadanie 25 (0-1)

W każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga – niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul będą czerwone. Wtedy

A. \(\frac{1}{4}\)

B. \(\frac{3}{8}\)

C. \(\frac{1}{2}\)

D. \(\frac{2}{3}\)

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 25"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 25
5 (100%) 2 głos[ów]

Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2015 - Arkusz odpowiedzi z wynikami

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2015 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.

Poniżej odnośniki do zadań:

Zadanie na chwilę obecną niedostępne


Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2015 - Arkusz odpowiedzi z wynikami

Oceń tą treśćEgzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 8

Zadanie 8 (0-1)

Na wykresie przedstawiono, jak zmienia się masa porcji lodów z wafelkiem w zależności od liczby gałek lodów.

Na wykresie przedstawiono, jak zmienia się masa porcji lodów
Jaką masę ma jedna gałka tych lodów bez wafelka? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 10 g

B. 20 g

C. 30 g

D. 40 g

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 8"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 8
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 7

Zadanie 7 (0-1)

Zmieszano dwa gatunki herbaty, droższą i tańszą, w stosunku 2:3. Cena jednego kilograma tej herbacianej mieszanki wynosi 110 zł. Gdyby te herbaty zmieszano w stosunku 1:4, to cena za 1 kg tej mieszanki wynosiłaby 80 zł. Na podstawie podanych informacji zapisano poniższy układ równań.

\(\begin{cases} \frac{2}{5}x+\frac{3}{5}y=110 \\ \frac{1}{5}x+\frac{4}{5}y=80 \end{cases}\)

Co oznacza x w tym układzie równań? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Cenę 1 kg herbaty droższej.

B. Cenę 1 kg herbaty tańszej.

C. Cenę 5 kg herbaty droższej.

D. Cenę 5 kg herbaty tańszej

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 7"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 7
5 (100%) 5 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 6

Zadanie 6 (0-1)

W dodatniej liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest równa 5, a cyfra setek jest o 6 mniejsza od cyfry jedności.

Ile jest liczb spełniających te warunki? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Jedna

B. Dwie

C. Trzy

D. Cztery

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 6"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 6
5 (100%) 5 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 5

Zadanie 5 (0-1)

Poniżej podano kilka kolejnych potęg liczby 7.

71=7

72=49

73=343

74=2401

75=16 807

76=117 649

77=823 543

78=5 764 801

79=40 353 607

..............

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Cyfrą jedności liczby 7190 jest

A. \(1\)

B. \(3\)

C. \(7\)

D. \(9\)

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 5"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 5
5 (100%) 5 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 4

Zadanie 4 (0-1)

Dane jest przybliżenie \(\sqrt{5} \approx 2,236\)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

\(\sqrt{20} \approx 2\cdot 2,236\) P F
\(\sqrt{500} \approx 22,36\) P F

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 4"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 4
5 (100%) 5 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 3

Zadanie 3 (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych

Na osi liczbowej liczba równa wartości wyrażenia arytmetycznego \((1-\frac{5}{6})-0,5\) znajduje się między

A. -1 i -0,5

B. -0,5 i 0

C. 0 i 0,5

D. 0,5 i 1

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 3"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2015 - zadanie 3
5 (100%) 2 głos[ów]