Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 15

Zadanie 15 (0-1)

Średnia arytmetyczna dwóch ocen Janka z matematyki jest równa 3,5.

Jaką trzecią ocenę musi uzyskać Janek, by średnia jego ocen była równa 4? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Źródło CKE - Próbny arkusz egzaminacyjny 2020Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 15"

Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 14

Zadanie 14 (0-1)

W okręgu o środku S i promieniu 5 cm narysowano cięciwę AB o długości 8 cm.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Odległość punktu S od cięciwy AB jest równa 3 cm. P F
Obwód trójkąta ASB jest równy 16 cm. P F

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 14"

Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 13

Zadanie 13 (0-1)

Małe trójkąty równoboczne o bokach długości 1 układano obok siebie tak, że uzyskiwano kolejne, coraz większe trójkąty równoboczne, według reguły przedstawionej na poniższym rysunku.

Ile małych trójkątów równobocznych należy użyć, aby ułożyć trójkąt równoboczny o podstawie równej 5? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 9

B. 16

C. 25

D. 50

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 13"

Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 12

Zadanie 12 (0-1)

Na rysunku przedstawiono trójkąt równoramienny KLM o ramionach KM i LM. Miara kąta KML jest dwa razy większa niż miara kąta KLM.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Miara kąta KLM jest równa A|B.

A. 40°

B. 45°

Trójkąt KLM jest C|D.

C. rozwartokątny

D. prostokątny

Źródło CKE - Próbny arkusz egzaminacyjny 2020Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 12"

Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 11

Zadanie 11 (0-1)

Figura zacieniowana na rysunku jest równoległobokiem.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Suma miar kątów α i β wynosi 180°. P F
Kąt α ma miarę 3 razy mniejszą niż kąt β. P F

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 11"

Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 9

Zadanie 9 (0-1)

Trójkąt, w którym długości boków są do siebie w stosunku 3 : 4 : 5 nazywa się trójkątem egipskim.

Z odcinków o jakich długościach nie można zbudować trójkąta egipskiego? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 6, 8, 10

B. 9, 12, 15

C. 12, 20, 25

D. 21, 28, 35

Źródło CKE - Próbny arkusz egzaminacyjny 2020Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 9"

Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 8

Zadanie 8 (0-1)

W układzie współrzędnych zaznaczono trójkąt ABC oraz punkt P należący do boku BC. Wszystkie współrzędne punktów A, B, C i P są liczbami całkowitymi.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Pole trójkąta PAB jest równe polu trójkąta PAC. P F
Pole trójkąta ABC jest równe 21. P F

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 8"

Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 7

Zadanie 7 (0-1)

Marta przygotowała dwa żetony takie, że suma liczb zapisanych na obu stronach każdego żetonu jest równa zero. Widok jednej ze stron tych żetonów przedstawiono poniżej.

Jakie liczby znajdują się na niewidocznych stronach tych żetonów? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. -25 i -8

B. -25 i 8

C. 25 i -8

D. 25 i 8

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 7"

Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 6

Zadanie 6 (0-1)

Oskar jest o 6 lat starszy od swoich braci bliźniaków. Obecnie Oskar i jego dwaj bracia mają razem 42 lata.

Ile lat ma obecnie każdy z bliźniaków? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 18

B. 16

C. 14

D. 12

Źródło CKE - Próbny arkusz egzaminacyjny 2020Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 6"