Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 19

Zadanie 19 (0-3)

Pan Kazimierz przejechał trasę o długości 90 km w czasie 1,5 godziny. W drodze powrotnej tę samą trasę pokonał w czasie o 15 minut krótszym. O ile kilometrów na godzinę była większa jego średnia prędkość jazdy w drodze powrotnej? Zapisz obliczenia.

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 19"

Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 18

Zadanie 18 (0-2)

Długości boków czworokąta opisano za pomocą wyrażeń algebraicznych, tak jak pokazano na rysunku.

Uzasadnij, że jeśli obwód tego czworokąta jest równy 100 cm, to jest on rombem. Zapisz obliczenia.

Źródło CKE - Próbny arkusz egzaminacyjny 2020Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 18"

Egzamin ósmoklasisty 2019 mat.- z. 19

Zadanie 19 (0-3)

Z okazji dnia sportu w godzinach od 9:00 do 12:00 przeprowadzono połowę z wszystkich konkurencji zaplanowanych na cały dzień, a między 12:00 a 14:00 – jeszcze \frac{1}{3} z pozostałych. O godzinie 14:00 z powodu deszczu zakończono zawody. W tym dniu nie przeprowadzono 12 zaplanowanych konkurencji. Ile konkurencji planowano przeprowadzić podczas całego dnia sportu? Zapisz obliczenia.

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2019 mat.- z. 19"

Egzamin ósmoklasisty 2019 mat.- z. 18

Zadanie 18 (0-2)

Adam zamówił bukiet złożony tylko z goździków i róż, w którym goździków było 2 razy więcej niż róż. Jedna róża kosztowała 4 zł, a cena jednego goździka wynosiła 3 zł. Czy wszystkie kwiaty w tym bukiecie mogły kosztować 35 zł? Uzasadnij odpowiedź.

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2019 mat.- z. 18"

Egzamin ósmoklasisty 2019 mat.- z. 17

Zadanie 17 (0-2)

Samochód osobowy przebył drogę 120 km w czasie 75 minut. Prędkość średnia busa na tej samej trasie wyniosła 80 \frac{km}{h}. O ile krótszy był czas przejazdu tej drogi samochodem osobowym od czasu przejazdu busem? Zapisz obliczenia.

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2019 mat.- z. 17"

Egzamin ósmoklasisty 2019 mat.- z. 14

Zadanie 14 (0-1)

W koszu były 203 jednakowe sześcienne klocki. Zbudowano z nich możliwie największy sześcian, a pozostałe odłożono.

Ile klocków odłożono? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych

A. 150

B. 125

C. 78

D. 53

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2019 mat.- z. 14"

Egzamin ósmoklasisty 2019 mat.- z. 3

Zadanie 3 (0-1)

W tabeli zapisano trzy wyrażenia.

I52·108·54
II(510:52)·108
III 28·58·58

Które z tych wyrażeń są równe 508? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko I i II.

B. Tylko II i III

C. Tylko II.

D. Tylko III

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2019 mat.- z. 3"

Egzamin ósmoklasisty 2019 mat.- z. 2

Zadanie 2 (0-1)

Liczba 1450 jest zaokrągleniem do rzędu dziesiątek kilku liczb naturalnych.

Ile jest wszystkich liczb naturalnych różnych od 1450, które mają takie zaokrąglenie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 4

B. 5

C. 9

D. 10

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2019 mat.- z. 2"