Tablice trygonometryczne

Tablice trygonometryczne sin, cos, tg, ctg dla podstawowych kątów z przedziału 0-360 stopni.  We wpisie znajdują się tabele podstawowych wartości funkcji trygonometrycznych.

Przejdź do spisu treści


 

Tablica sinusów:

                               

Tablica cosinusów:

                               

Tablica tangensów:

                         

Tablica cotangensów:

                       

 

Zadania z trygonometrii

Zadanie 1: Wartość funkcji trygonometrycznych

1

Podaj wartości funkcji trygonometrycznych dla kąta.

 

Zadanie 1: Wartość funkcji trygonometrycznych


Interaktywne tablice trygonometryczne online

Interaktywne tablice trygonometryczne online: sin, cos, tg, ctg dla kątów 0-360 z dokładnością z zakresu 0-9 miejsca po przecinku.

Tablice 1: Sinus

1

Znajdź kąt trójkąta (stopnie), jeżeli znana jest wartość sinusa tego kąta.

Tablice 1: Wartość funkcji trygonometrycznych

Tablice 2: Cosinus

2

Znajdź kąt trójkąta (stopnie), jeżeli znana jest wartość cosinusa tego kąta.

Tablice 2: Wartość funkcji trygonometrycznych

Tablice 3: Tangens

3

Znajdź kąt trójkąta (stopnie), jeżeli znana jest wartość tangensa tego kąta.

Tablice 3: Wartość funkcji trygonometrycznych

Tablice 4: Cotangens

4

Znajdź kąt trójkąta (stopnie), jeżeli znana jest wartość cotangensa tego kąta.

Tablice 4: Wartość funkcji trygonometrycznych

Spis treści

Tablice sinus (tablice sinusów)
Tablice cosinus (tablice cosinusów)
Tablice tangens (tablice tangensów)
Tablice cotangens (tablice cotangensów)

Przykładowe zadania:

Zadanie 17, Matura 2017 poziom podstawowy

Książki:

  Tablice matematyczne Witold Mizerski

[buybox-widget category="book" ean="9788373503175"]