Prezentacja danych statystycznych - wykres bąbelkowy na mapie

Częstym tematem prac prezentacyjnych jest ukazanie danych statystycznych w przystępnej formie. Dobrym pomysłem prezentacji danych związanych z regionami jest połączenie mapy z wykresem bąbelkowym. Spójrz na realizację poniżej:.

źródło: gisanddata.maps.arcgis.com

Mapa przedstawia liczbę zachorowań, śmierci i uleczeń choroby wywołanej przez koronawirusa (dane z 27.01.2020 godz. 15.30). Wersja aktywna pobiera dane z WHO, CDC oraz kilku innych organizacji. Temat oczywiście niewesoły, jednak przedstawienie go w ten sposób pozwala nam obrazowo opisać skalę problemu.

Wersja aktywna dostępna jest pod adresem: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

My zajmiemy się tworzeniem mniej rozbudowanej mapy. To do roboty!


Na początek zobacz, co chcemy stworzyć (kliknij na bąbel dowolnego województwa, aby zobaczyć dane, mapę też możesz powiększać/pomniejszać):

Skąd czerpać dane?

Zależy, jakiego typu proces, czy sytuację chcemy opisać. Olbrzymim źródłem danych są raporty GUS oraz projekty około tego urzędu (np. https://geo.stat.gov.pl/ http://swaid.stat.gov.pl/, etc.), inne narodowe źródła danych to https://stat.gov.pl/linki/urzedy-statystyczne-innych-panstw-4696/ lub międzynarodowe bazy WHO, ONZ. Do powyższego projektu dane zostały zaczerpnięte z http://swaid.stat.gov.pl/Edukacja_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_EDU_5.aspx

Przygotowanie danych

Pobierz dane z portalu SWAID za pomocą przycisku Akcje/Eksportuj/Excel

Źródło swaid.stat.gov.pl

Tak pobrany plik Excel należy przygotować w taki sposób, aby nazwy województw zajmowała jedną kolumnę, a liczba uczniów w danym województwie w drugą kolumnę:Teraz czas na ...

Datawrapper.de

Po zarejestrowaniu na https://app.datawrapper.de/ przywita nas ekran pulpitu:

Z menu górnego wybieramy +New Map. Rozpoczniemy czteroetapowy proces przygotowania wykresu. Nas interesuje Symbol Map.

Znajdźmy Polskę. Poland >> Volvodeships (2018) odpowiada za mapę województw. Wybierzmy tę mapę. W kolejnym kroku dodajmy dane:

Kliknij Import your dataset.

Wybierz opcję ADRESSES/PLACE NAMES. Ta opcja będzie szukała znaczników po nazwach. Druga opcja przeszukuje mapę pod kontem współrzędnych. W wyskakującym oknie zaznacz górną lewą komórkę i wklej wcześniej skopiowane dane:

Klikamy Next, aby przejść do kolejnego kroku. Tutaj musisz w górnej części tabeli wybrać, która kolumna odpowiada za adresy.

Kliknijmy lewe Match as address. Klikamy Next. Jeżeli pozytywnie dane zostaną zaczytane zostaniemy o tym poinformowani komunikatem z gratulacjami. Jeżeli wystąpią jakieś błędy to albo ponownie przeprowadzimy wcześniejsze kroki, albo też ręcznie wprowadzimy błędnie zaczytane wiersze do gotowego projektu.

Kliknijmy Proceed >. Zauważ, że nasze kropki mają ten sam rozmiar. Aby nadać im proporcje uwzględniające wielkość wyników, to należy wybrać opcję, która dopasowuje wielkość kropki do maksymalnego wyniku (w tym projekcie 2 480 793). Tutaj bezpośrednio na wykresie możemy nadać tytuł klikając [Insert title here]

Podobnie ustawmy w sekcji Color. Dla maksymalnego wyniku kolor kropki będzie bardziej intensywny. Pojawi się opcja zmiany gradientu:

Z różnych ustawień predefiniowanych gradientów możemy wybrać ten, który nam bardziej odpowiada. Na spodzie strony kliknijmy jeszcze Set Symbol Tooltips.

W polu Title dodajmy klikając niebieski przycisk prezentujący sumę uczniów (w naszym przykładzie X2_480_793) oraz dopisz słowo "uczniów". Ten zabieg pozwoli na wyświetlanie wartości przy nazwie województwa po wybraniu konkretnego bąbla. Na zakładce Annotate możemy dopisać krótki opis wykresu:

Pozostaje nam przejście na ostatnią zakładkę Design.

Po wybraniu lokalizacji (polski (pl-PL)) pozostało nam tylko opublikowanie projektu przyciskiem Publish >.

I tak stworzyliśmy przyjemną i interaktywną mapę pokazaną na początku artykułu wyposażoną w wykres bąbelkowy.

Zadanie

Pobierz ze strony http://swaid.stat.gov.pl/Edukacja_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_EDU_5.aspx dane dotyczące innego typów szkół lub innego roku. Sporządź wykres bąbelkowy oparty na mapie.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

1 × 2 =