Pesel

Pesel, Nip, Regon

W numerach nadawanych z "urzędu" ukrytych jest masa informacji. Ułatwimy Wam jej odczytanie. Poniżej zajmiemy się kilkoma najczęściej występującymi  klasyfikacjami urzędowymi: pesel, regon i nip.1. Numer PESEL

Przykład

52120854122

W numerze Pesel ukrytych jest kilka informacji:

  • data urodzenia
  • płeć
  • suma kontrolna sprawdzająca poprawność numeru

Przyjrzyjmy się zatem dokładniej:

52 12 08 54122

Pierwsze 6 liczb podaje nam datę urodzenia gdzie pierwsze dwie cyfry - 52 - określają nam rok 1958, dwie kolejne miesiąc - 12 - grudzień, piąta i szósta cyfra dzień. W powyższym przykładzie osoba urodziła się 1952.12.08.

Istnieją jednak wyjątki w odczytywaniu miesiąca. Wyobraźmy sobie sytuację - dwóch "obywateli" tej samej płci urodzonych - jeden w 1908.05.17, a drugi 2008.05.17. W takiej sytuacji jest niezerowe prawdopodobieństwo, że oboje będą mieli identyczny Pesel. A jak system poradził sobie z tym problemem? Algorytm zapisu daty w powyższy sposób stosuje się tylko dla ludzi urodzonych między 1900 a 1999 rokiem. Dla osób urodzonych w XXI do liczby miesięcy dodaje się 20. Dla osób urodzonych w XIX odejmuje się 20 od liczby miesięcy. Czyli dla naszego przykładu osoba urodzona w wieku XX ma identyfikator zaczynający się na 080517..., dla osoby urodzonej w wieku XXI zaczyna się na 082517... .

521208541 2 2

Kolejną informacją zawartą w numerze pesel jest płeć. Ona ukryta jest w przedostatniej cyfrze numeru. Jeżeli jest ona parzysta - numer identyfikuje kobietę, nieparzysta - mężczyznę. Pesel z przykładu należy do kobiety.

5212085412 2

Ostatnią istotną cyfrą jest suma kontrolna. Pozwala ona budować walidatory sprawdzające poprawność podanego Peselu.

Algorytm walidacji przestawia się następująco:

należy przemnożyć kolejno wszystkie cyfry numeru przez ich wagi: 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, 1, 3. Przemnożone wartości należy zsumować. Dla naszego przykładu wygląda to następująco:
Wynik dzielimy modulo przez 10 (reszta z dzielenia przez 10)
138 mod 10 = 8
A następnie odejmujemy od 10
10 - 8 = 2.
I wynik dzielimy modulo 10 (reszta z dzielenia przez 10)
2 mod 10 = 2
Cyfra kontrolna wynosi 2. Więc pesel poprawny.

Poniżej znajduje się kalkulator do walidacji.

Jak sprawdzić numer pesel w excel?

(arkusz już niedługo)

NIP i Regon już wkrótce.


cNumber
cNumber
Developer: WB System
Price: Free
  • cNumber Screenshot
  • cNumber Screenshot
  • cNumber Screenshot


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

44 − = 43