Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016: Z cyfr 2, 3 i 5 Ania utworzyła ...

Zadanie 3 (0-1)

Z cyfr 2, 3 i 5 Ania utworzyła wszystkie możliwe liczby trzycyfrowe o różnych cyfrach.

Które z poniższych zdań jest prawdziwe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Wszystkie liczby utworzone przez Anię są nieparzyste.

B. Wszystkie liczby utworzone przez Anię są mniejsze od 530.

C. Dwie liczby utworzone przez Anię są podzielne przez 5.

D. Wśród liczb utworzonych przez Anię są liczby podzielne przez 3.

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016: Z cyfr 2, 3 i 5 Ania utworzyła ..."

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 - zadanie 2

Zadanie 2 (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Odległość między punktami, które na osi liczbowej odpowiadają liczbom –2,3 i ⅓, jest równa

A. B. C. D.

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 - zadanie 2"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 - zadanie 1

Zadanie 1 (0-1)

Zastęp harcerzy wyruszył z przystanku autobusowego do obozowiska. Na wykresie przedstawiono zależność między odległością harcerzy od obozowiska a czasem wędrówki.

Zastęp harcerzy wyruszył z przystanku autobusowego do obozowiska.
Źródło CKE

Które z poniższych zdań jest fałszywe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Harcerze dotarli do obozowiska po 2,5 godziny.

B. W ciągu pierwszej godziny harcerze przeszli 2 km.

C. Podczas wędrówki harcerze zatrzymali się na 30-minutowy postój.

D. O godzinie 14:15 harcerze byli w odległości 2 km od obozowiska.

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 - zadanie 1"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka sierpień - z. 8

Zadanie 8 (0-1)

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność 2(x-2)≤4(x-1)+1 jest

A. -2

B. -1

C. 0

D. 1

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2014/2015 - Matura sierpień poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka sierpień - z. 8"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka sierpień - z. 6

Zadanie 6 (0-1)

Wartość wyrażenia (a+5)2 jest większa od wartości wyrażenia (a2+10a) o

A. 50

B. 10

C. 5

D. 25

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2014/2015 - Matura sierpień poziom podstawowy

Analiza:

Odpowiedź:

A. 50

B. 10

C. 5

D. 25Matura - poziom podstawowy

Matura 2018 - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią


Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2015 p. podstawowy matematyka sierpień - z. 5

Zadanie 5 (0-1)

Wartość wyrażenia log_{5}0,04-\frac{1}{2}log_{25}5\cdot log_{25}1 jest równa

A. -3

B. -2\frac{1}{4}

C. -2

D. 0

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2014/2015 - Matura sierpień poziom podstawowy

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka sierpień - z. 5"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 34

Zadanie 34 (0-5)

W nieskończonym ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, suma jedenastu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 187. Średnia arytmetyczna pierwszego, trzeciego i dziewiątego wyrazu tego ciągu, jest równa 12. Wyrazy (a1), (a3), (ak) ciągu (an), w podanej kolejności, tworzą nowy ciąg – trzywyrazowy ciąg geometryczny (bn). Oblicz k.

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 34"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 32

Zadanie 32 (0-4)

Wysokość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 16 . Przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny jego podstawy pod kątem, którego cosinus jest równy [math]\frac{3}{5}[/math]. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa.

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 32"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 31

Zadanie 31 (0-2)

Jeżeli do licznika i do mianownika nieskracalnego dodatniego ułamka dodamy połowę jego licznika, to otrzymamy , a jeżeli do licznika i do mianownika dodamy 1, to otrzymamy . Wyznacz ten ułamek.

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 31"