Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 16

Zadanie 16 (0-1)

Miara kąta wpisanego w okrąg jest o 20° mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Wynika stąd, że miara kąta wpisanego jest równa

A.

B. 10°

C. 20°

D. 30°

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 16"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 14

Zadanie 14 (0-1)

Tangens kąta α zaznaczonego na rysunku jest równy

A.

B.

C.

D.

Źródło CKE matura - poziom podstawowy 2015

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 14"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 13

Zadanie 13 (0-1)

W rosnącym ciągu geometrycznym (an), określonym dla n≥1, spełniony jest warunek a4=3a1. Iloraz q tego ciągu jest równy

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 13"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 12

Zadanie 12 (0-1)

Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność ?

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 12"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 11

Zadanie 11 (0-1)

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f(x)=x2+x+c. Jeżeli f(3)=4, to

A. f(1)=-6

B. f(1)=0

C. f(1)=6

D. f(1)=18

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 11"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 10

Zadanie 10 (0-1)

Funkcja liniowa f określona wzorem f(x)=2x+b ma takie samo miejsce zerowe, jakie ma funkcja liniowa g(x)=-3x+4. Stąd wynika, że

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 10"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 9

Zadanie 9 (0-1)

Na wykresie funkcji liniowej określonej wzorem f(x)=(m-1)x+3 leży punkt S=(5,-2). Zatem

A. m=-1

B. m=0

C. m=1

D. m=2

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 9"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 8

Zadanie 8 (0-1)

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f.

Źródło: CKE matura poziom podstawowy 2015

Zbiorem wartości funkcji f jest

A. (-2,2)

B. < -2,2)

C. < -2,2>

D. (-2,2>

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 8"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 7

Zadanie 7 (0-1)

Równanie jest równa

A. ma dokładnie jedno rozwiązanie:

B. ma dokładnie jedno rozwiązanie:

C. ma dokładnie jedno rozwiązanie:

D. ma dokładnie dwa rozwiązania:.

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 7"