Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 18

Zadanie 18 (0-2)

W domu kultury zorganizowano konkurs recytatorski. Dla uczestników kupiono nagrody: książki i e-booki. Książki stanowiły 2/3 liczby kupionych nagród. E-booków było o 8 mniej niż książek. Ile kupiono książek? Zapisz obliczenia.

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 18"

Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 17

Zadanie 17 (0-)

Na rysunku przedstawiono układ miejsc w przedziale ośmioosobowym wagonu kolejowego i zaznaczono kierunek jazdy pociągu.

Edyta z Agnieszką planują zakup biletów na wspólną podróż. Wszystkie miejsca w przedziale są wolne. Edyta chce siedzieć przy oknie, natomiast Agnieszka chce siedzieć przodem do kierunku jazdy. Podaj wszystkie możliwości wyboru miejsc spełniające jednocześnie powyższe warunki. Zapisz rozwiązanie.

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 17"

Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 16

Zadanie 16 (0-2)

W trójkącie o kątach wewnętrznych α, β, γ miara kąta α jest równa różnicy miar dwóch pozostałych kątów. Uzasadnij, że ten trójkąt jest prostokątny.

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 16"

Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 15

Zadanie 15 (0-1)

W trójkącie KLM poprowadzono wysokość KN. Długości niektórych odcinków opisano za pomocą wyrażeń algebraicznych: ǀKLǀ = 2y, ǀLMǀ = 2x, ǀKNǀ = k + 1.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole trójkąta KLM opisano wyrażeniem

A. x(k+1)

B. 2x(k+1)

C. y(k+1)

D. 2y(k+1)

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 15"

Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 14

Zadanie 14 (0-1)

Dany jest trójkąt równoboczny ABC o boku długości 10 cm. W tym trójkącie poprowadzono wysokość CD.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Obwód trójkąta ADC jest równy

A. 10√3 cm

B. 20√3 cm

C. (5+5√3) cm

D. (15+5√3) cm

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 14"

Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 13

Zadanie 13 (0-1)

W grudniu, w trzech sklepach sportowych: Alfa, Beta i Gamma, sprzedawano łyżwy figurowe w tej samej cenie. Na wiosnę w każdym sklepie ogłoszono obniżkę cen tych łyżew. Poniżej przedstawiono oferty tych sklepów.

Sklep Alfa
Płacisz tylko 2/3
ceny.
Sklep Beta
Obniżka o 30%.
Sklep Gamma
Ścinamy ćwierć ceny.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Po obniżce cena łyżew figurowych była

A. najniższa w sklepie Alfa.

B. najniższa w sklepie Beta.

C. najniższa w sklepie Gamma

D. taka sama w trzech sklepach.

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 13"

Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 12

Zadanie 12 (0-1)

Na kartce w kratkę Tomek narysował według pewnej reguły cztery łamane (patrz rysunek).

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Długości tych łamanych zapisał w tabeli.

Numer łamanejIIIIIIIV
Długość łamane381524

Kolejne łamane – od numeru V – Tomek rysował zgodnie z tą samą regułą.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Łamana o długości 48 ma numer A/B

Łamana o numerze VIII ma długość C/D

A. VI

C. 63

B. VII

D. 80

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 12"

Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 11

Zadanie 11 (0-1)

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Kąt ostry rombu ma miarę 60°, a bok tego rombu ma długość równą 4 cm.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Krótsza przekątna dzieli ten romb na dwa trójkąty równoboczne. P F
Pole tego rombu jest równe 8√3 cm2. P F

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 11"

Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 10

Zadanie 10 (0-1)

Dany jest wzór opisujący pole trapezu: P=\frac{(x+y)\cdot h}{2}, gdzie x i y oznaczają długości podstaw trapezu, a h oznacza wysokość trapezu.

Którym równaniem opisano x wyznaczone poprawnie z tego wzoru? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

A. x=\frac{P}{2}-hy

B. x=\frac{P}{2h}-y

C. x=2P-hy

D. x=\frac{2P}{h}-y

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 10"

Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 9

Zadanie 9 (0-1)

Na kartonowej siatce sześcianu Mariusz nakleił 6 figur tak, jak pokazano na rysunku. Następnie z tej siatki skleił kostkę.

Który rysunek przedstawia kostkę sklejoną przez Mariusza? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Źródło: CKE egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2020 z. 9"