Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 8

Zadanie 8 (0-1)

W układzie współrzędnych zaznaczono trójkąt ABC oraz punkt P należący do boku BC. Wszystkie współrzędne punktów A, B, C i P są liczbami całkowitymi.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Pole trójkąta PAB jest równe polu trójkąta PAC. P F
Pole trójkąta ABC jest równe 21. P F

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 8"

Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 7

Zadanie 7 (0-1)

Marta przygotowała dwa żetony takie, że suma liczb zapisanych na obu stronach każdego żetonu jest równa zero. Widok jednej ze stron tych żetonów przedstawiono poniżej.

Jakie liczby znajdują się na niewidocznych stronach tych żetonów? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. -25 i -8

B. -25 i 8

C. 25 i -8

D. 25 i 8

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 7"

Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 6

Zadanie 6 (0-1)

Oskar jest o 6 lat starszy od swoich braci bliźniaków. Obecnie Oskar i jego dwaj bracia mają razem 42 lata.

Ile lat ma obecnie każdy z bliźniaków? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 18

B. 16

C. 14

D. 12

Źródło CKE - Próbny arkusz egzaminacyjny 2020Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 6"

Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 5

Zadanie 5 (0-1)

Na treningu odmierzano za pomocą aplikacji komputerowej 15-minutowe cykle ćwiczeń, które następowały bezpośrednio jeden po drugim. Ola zaczęła ćwiczyć, gdy pierwszy cykl trwał już 2 minuty, a skończyła, gdy do końca trzeciego cyklu zostało jeszcze 7 minut.

Ile łącznie minut Ola ćwiczyła na zajęciach? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 36

B. 35

C. 24

D. 21

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 5"

Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 4

Zadanie 4 (0-1)

Miejscowości A i B położone na przeciwległych brzegach jeziora są połączone dwiema drogami – drogą polną prowadzącą przez punkt P i drogą leśną prowadzącą przez punkt L. Długość drogi polnej APB wynosi 10 km, a długość drogi leśnej ALB jest równa 6 km.

Matylda i Karol wyruszyli na rowerach z miejscowości A do miejscowości B o godzinie 10:00. Matylda jechała drogą leśną, a Karol – drogą polną. Średnia prędkość jazdy Matyldy wynosiła 15 \frac{km}{h}, a średnia prędkość Karola była równa 20 \frac{km}{h}.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Do miejscowości B Karol przyjechał wcześniej niż Matylda. P F
Matylda przyjechała do miejscowości B o godzinie 10:24. P F

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 4"

Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 3

Zadanie 3 (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia \frac{4}{3}\cdot 3 -2^3 jest równa

A. -\frac{14}{3}

B. -4

C. -7

D. -\frac{8}{3}

E. -2

Źródło CKE - Próbny arkusz egzaminacyjny 2020Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 3"

Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 2

Zadanie 2 (0-1)

W liczbie pięciocyfrowej 258#4, podzielnej przez 4 i niepodzielnej przez 3, cyfrę dziesiątek zastąpiono znakiem „#”.

Jakiej cyfry na pewno nie zastąpiono znakiem „#”? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 0

B. 4

C. 6

D. 8

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 2"

Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 1

Zadanie 1 (0-1)

Na diagramie kołowym przedstawiono procentowy udział soków o różnych smakach, które zostały sprzedane podczas festynu. Najmniej sprzedano soku pomidorowego, tylko 15 kartonów, a najwięcej – soku jabłkowego.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Sprzedano łącznie 125 kartonów soków. P F
Sprzedano o 30 kartonów więcej soku jabłkowego niż pomidorowego. P F

Czytaj dalej"Egzamin ósmoklasisty 2020 mat.- z. 1"

Wirtualna tablica

Autorski i niezależny projekt: wirtualna tablica to narzędzie, które może służyć do prezentacji rozwiązywania zadań podczas zdalnej nauki, jak i na lekcji. Może zastąpić narzędzia z tablic interaktywnych w przypadku zagubienia oprogramowania lub posłużyć do szybkiej edycji materiałów podesłanych przez ucznia. Docelowo ma zaoferować wyspecjalizowane narzędzia wspierające prezentację treści z matematyki i fizyki oraz rozszerzyć możliwości bloga pozwalając nauczycielowi dodania własnego komentarza podczas pracy zdalnej, Projekt jest we wczesnej fazie rozwoju, dlatego zachęcam do częstego zaglądania na spód strony, gdzie będą omawiane nowości kolejnych wersji.