Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 4

Zadanie 4 (0-1) Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku? Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 45 (100%) 2 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 23

Zadanie 23 (0-4) Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty o podstawie trójkąta prostokątnego i jego siatkę. Dwie dłuższe krawędzie podstawy graniastosłupa mają 12 cm i 13 cm długości, a pole zacieniowanej części siatki graniastosłupa jest równe 168 cm2. Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zapisz obliczenia. Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 235 (100%) 2 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 22

Zadanie 22 (0-3) Do przewiezienia 27 ton żwiru potrzeba 5 małych i 2 dużych ciężarówek albo 3 małych i 3 dużych ciężarówek (przy wykorzystaniu całkowitej ich ładowności). Ile co najmniej kursów musi wykonać jedna duża ciężarówka, aby przewieźć 27 ton żwiru? Zapisz obliczenia. Źródło CKE - Arkusz ezgaminacyjny 2017/2018 Analiza: Zaznaczmy szukane jako: n - ilość kursów dużej ciężarówki, którą należy wykonać, aby przewieźć 27 ton żwiru x - tonaż małej ciężarówki, y - tonaż dużej ciężarówki. Wiedząc z treści zadania, że 5 małych ciężarówek i 2 duże ciężarówki mogą przewieźć łącznie 27 ton żwiru możemy zapisać: 27 = 5x + …

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 21

Zadanie 21 (0-2) Zapisano trzy różne liczby, których średnia arytmetyczna jest równa 4, oraz dwie inne liczby, których średnia arytmetyczna jest równa 2. Uzasadnij, że średnia arytmetyczna zestawu tych pięciu liczb jest równa 3,2. Zapisz obliczenia. Źródło CKE - Arkusz ezgaminacyjny 2017/2018 Uwaga!!! Ze względu na fakt, że jest to zadanie na poziomie gimnazjum nie posługuję się tu pojęciami, które od razu narzucają odpowiedź. Ciągi arytmetyczne pojawiają się na etapie Szkoły Średniej, więc zostały tu pominięte. Analiza: Dla prostoty obliczeń możemy przyjąć, że mamy dwa zestawy liczb (tzw. trywialny przykład): 4, 4, 4 dla których średnia wynosi 4 oraz 2 i …

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 20

Zadanie 20 (0-1) Jacek z 14 jednakowych sześciennych kostek skleił figurę, której widok z przodu i z tyłu przedstawiono na rysunkach. Całą figurę, również od spodu, Jacek pomalował. Ile sześciennych kostek ma pomalowane dokładnie 4 ściany? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 8 B. 7 C. 6 D. 5 Źródło CKE - Arkusz ezgaminacyjny 2017/2018 Analiza: Aby ułatwić Wam analizę poniżej przedstawiam trójwymiarową prezentację zadania. Całość sprowadza się do policzenia, ile kostek miało pomalowane 4 ściany. Zaznaczmy na zielono wszystkie kostki, które spełniają warunek czterech pomalowanych ścian. Otrzymujemy:     Odpowiedź: A. 8 B. 7 C. 6 D. 5 Egzamin gimnazjalny …

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 19

Zadanie 19 (0-1) Do akwarium w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 90 cm, 40 cm, 50 cm wlano 40 litrów wody. Ile litrów wody należy jeszcze dolać do akwarium, aby sięgała ona do połowy jego wysokości? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 50 B. 70 C. 90 D. 140 Źródło CKE - Arkusz ezgaminacyjny 2017/2018 Analiza: Po pierwsze wyliczmy całkowitą objętość akwarium: V=długość·wysokość·szerokość [cm3] \(V=90\cdot 50\cdot 40 [cm^3]\) \(V=1800 [cm^3]\) Ponieważ 1 litr to 10 cm3, to akwarium ma pojemność 180 litrów. Połowa objętości akwarium to 180:2=90 litrów, wlanych jest 40 litrów, więc brakuje 90-40=50 litrów. Poniżej przedstawione jest akwarium. Z lewej …