Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 12

Zadanie 12 (0-1)

W ciągu arytmetycznym określonym dla n≥1, dane są: i . Wtedy:

Czytaj jako: W ciągu arytmetycznym an określonym dla n≥1, dane są: a1=5 i a2=11.
A. B. C. D.

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 12"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 11

Zadanie 11 (0-1)

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f(x) określonej wzorem f(x)=ax. Punkt A=(1,2) należy do tego wykresu funkcji.

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f(x)

Podstawa potęgi jest równa

A. B. C. D.

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 11"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 10

Zadanie 10 (0-1) Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f(x)=ax2+bx+c, której miejsca zerowe to: −3 i 1. Współczynnik c we wzorze funkcji jest równy A. B. C. D.

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 8

Zadanie 8 (0-1)

Równanie x(x2-4)(x2+4)=0 z niewiadomą x

A. nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych B. ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych C. ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych D. ma dokładnie pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 8"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 7

Zadanie 7 (0-1)

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 7"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 6

Zadanie 6 (0-1)

Do zbioru rozwiązań nierówności nie należy liczba

A. -3 B. -1 C. 1 D. 3

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 6"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 5

Zadanie 5 (0-1)

Równość jest

A. prawdziwa dla B. prawdziwa dla C. prawdziwa dla D. fałszywa dla każdej liczby x.

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 5"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 4

Zadanie 4 (0-1)

Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 4"