Matura 2014 p. podstawowy matematyka - z. 4

Zadanie 4 (0-1)

Suma \(log_{8}16+1\) jest równa

A. \(3\)

B. \(\frac{3}{2}\)

C. \(log_{8}17\)

D. \(\frac{7}{3}\)

Czytaj dalej"Matura 2014 p. podstawowy matematyka - z. 4"

Egzamin gimnazjalny 2013 mat.- z. 15

Zadanie 15 (0-1)

Punkt B jest środkiem okręgu. Prosta AC jest styczna do okręgu w punkcie C, |AB|=20 cm i |AC|=16 cm.

twierdzenie pitagorasa a styczna do okręgu i promień

Źródło CKE: egzamin gimnazjalny 2013

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Promień BC okręgu ma długość

A. \(12\) cm

B. \(10\) cm

C. \(4\) cm

D. \(2\) cm

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny 2013 mat.- z. 15"