Egzamin Ósmoklasisty - Zadanie 13. (0–1)

Zadanie 13 (0-1)

Przekątne prostokąta ABCD przedstawionego na rysunku przecinają się pod kątem 140°.

Źródło CKE: przykładowy egzamin ósmoklasisty

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Kąt DCA ma miarę 40°.

P F

Kąt DAC ma miarę 70°.

P F

Czytaj dalej"Egzamin Ósmoklasisty - Zadanie 13. (0–1)"

Egzamin Ósmoklasisty - Zadanie 12. (0–1)

Zadanie 12 (0-1)

Maja grała z przyjaciółmi w ekonomiczną grę strategiczną. W trakcie tej gry zainwestowała w zakup nieruchomości 56 tys. gambitów – wirtualnych monet. Po upływie 30 minut odsprzedała tę nieruchomość za 280 tys. gambitów.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość nieruchomości od momentu jej zakupienia do momentu sprzedaży

A. wzrosła o 500%.

B. wzrosła o 400%.

C. wzrosła o 80%.

D. wzrosła o 20%.

Czytaj dalej"Egzamin Ósmoklasisty - Zadanie 12. (0–1)"

Egzamin Ósmoklasisty - Zadanie 11. (0–1)

Zadanie 11 (0-1)

Na bokach trójkąta prostokątnego zaznaczono punkty i . Odcinek podzielił trójkąt na dwa wielokąty: trójkąt prostokątny i czworokąt , jak na rysunku. Odcinek AB ma długość cm, a odcinek ma długość cm.

Na bokach trójkąta prostokątnego ABC zaznaczono punkty D i E
żródło CKE- Arkusze pokazowe – grudzień 2017

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość odcinka EC jest równa

A. cm

B. cm

C. cm

D. cm

E. cm

Czytaj dalej"Egzamin Ósmoklasisty - Zadanie 11. (0–1)"

Egzamin Ósmoklasisty - Zadanie 10. (0–1)

Zadanie 10 (0-1)

Z każdej z dwóch jednakowych kostek sześciennych wycięto sześcian i otrzymano bryły przedstawione na rysunku.

Z każdej z dwóch jednakowych kostek sześciennych wycięto sześcian
Źródło CKE: egzamin ósmoklasisty 2018/2019

Czy całkowite pole powierzchni bryły I jest większe od całkowitego pola powierzchni bryły II? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

T Tak ponieważ A. z pierwszej kostki usunięto mniejszy sześcian niż z drugiej kostki.
B. całkowite pole powierzchni każdej z otrzymanych brył jest równe całkowitemu polu powierzchni początkowej kostki.
N Nie
C. pole powierzchni „wnęki” w II bryle jest większe niż pole powierzchni „wnęki” w I bryle.

Czytaj dalej"Egzamin Ósmoklasisty - Zadanie 10. (0–1)"

Egzamin Ósmoklasisty - Zadanie 9. (0–1)

Zadanie 9 (0-1)

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Wielokąt, którego pole jest równe 15, może mieć punktów kratowych leżących na brzegu wielokąta.

A.

B.

Pole wielokąta, który ma dwukrotnie więcej punktów kratowych leżących na brzegu wielokąta niż punktów leżących wewnątrz, wyraża się liczbą .

C. parzystą

D. nieparzystą

Czytaj dalej"Egzamin Ósmoklasisty - Zadanie 9. (0–1)"

Egzamin Ósmoklasisty - Informacje do zadań 8-9

Informacje do zadań 8-9

Punkt kratowy to miejsce przecięcia się linii kwadratowej siatki. Pole wielokąta, którego wierzchołki znajdują się w punktach kratowych kwadratowej siatki na płaszczyźnie, można obliczyć ze wzoru Picka:

gdzie P oznacza pole wielokąta, W – liczbę punktów kratowych leżących wewnątrz wielokąta, a B – liczbę punktów kratowych leżących na brzegu tego wielokąta.

Punkt kratowy to miejsce przecięcia się linii kwadratowej siatki
Źródło CKE: Egzamin ósmoklasisty

W wielokącie przedstawionym na rysunku W=3 oraz B=5, zatem P=4,5.

Czytaj dalej"Egzamin Ósmoklasisty - Informacje do zadań 8-9"

Egzamin Ósmoklasisty - Zadanie 7. (0–1)

Zadanie 7 (0-1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

W pięciu rzutach standardową sześcienną kostką do gry, jeżeli wynik każdego rzutu będzie inny, można otrzymać łącznie dokładnie 20 oczek.
P F
W 16 rzutach standardową sześcienną kostką do gry można otrzymać łącznie ponad 100 oczek.
P F

Czytaj dalej"Egzamin Ósmoklasisty - Zadanie 7. (0–1)"