NWD

Największy wspólny dzielnik (w skrócie NWD) Czym jest największy wspólny dzielnik? Każdy zbiór liczb naturalnych ma zbiór wspólnych dzielników. "W najgorszym" przypadku taki zbiór wspólnych dzielników (liczb, przez które one obie dzielą się bez reszty) składa się z jednego elementu: \(\{1\}\) ponieważ każda liczba naturalna jest podzielna przez \(1\). Przyjrzyjmy się parze liczb, którą otrzymałem przez losowanie w pseudolosowym kalkulatorze: \(\{2238744, 5477478\}\) Oczywiście, że możemy wyznaczyć wszystkie dzielniki dla tej pary, ale chyba nie będzie to najłatwiejszy przykład. Zastąpmy to czymś prostszym, np. : \(\{8, 20\}\) Wymieńmy wszystkie dzielniki obu liczb: dla liczby \(8\) mamy zbiór dzielników (liczb przez które \(8\)  …

Tablice logarytmów

We wpisie: tablice logarytmów o dowolnej podstawie. Proste narzędzie do ich tworzenia.

Poniżej znajduje się podgląd arkusza kalkulacyjnego dla logarytmów o podstawie 10. Wersja xls arkusza potrafi wyliczyć wartości logarytmów także dla podstawy naturalnej e, dziesiętnej i dowolnej podstawy określonej w parametrach spełniających warunki podstawy logarytmu czyli:

\( log_a x = y\)

gdzie \(a\not=1\) oraz \(a>0\).
Czytaj dalej"Tablice logarytmów"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 15

Zadanie 15 (0-1)

Jeżeli \(0^o< \alpha<90^o\) oraz \(tg\alpha=2sin\alpha\), to

A. \(cos\alpha=\frac{1}{2}\)

B. \(cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}\)

C. \(cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}\)

D. \(1\)

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 15"

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 6

Zadanie 6 (0-1)

Proste o równaniach 2x-3y=4 i 5x-6y=7 przecinają się w punkcie P. Stąd wynika, że

A. \(P=(1,2)\)

B. \(P=(-1,2)\)

C. \(P=(-1,-2)\)

D. \(P=(1,-2)\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 6"

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 5

Zadanie 5 (0-1)

Jedną z liczb, które spełniają nierówność -x5+x3-x<-2, jest

A. \(1\)

B. \(-1\)

C. \(2\)

D. \(-2\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 5"

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 4

Zadanie 4 (0-1)

Równość \((2\sqrt{2}-a)^2=17-12\sqrt{2}\)

A. \(a=3\)

B. \(a=1\)

C. \(a=-2\)

D. \(a=-3\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 4"

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 3

Zadanie 3 (0-1)

Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że

A. \(c=1,5a\)

B. \(c=1,6a\)

C. \(c=0,8a\)

D. \(c=0,16a\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 3"