Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 15

Zadanie 15 (0-1) Na okręgu o środku w punkcie O leży punkt C (zobacz rysunek). Odcinek AB jest średnicą tego okręgu. Zaznaczony na rysunku kąt środkowy α ma miarę A. \(116^{\circ}\) B. \(114^{\circ}\) C. \(112^{\circ}\) D. \(110^{\circ}\) Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 15Oceń tą treść

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 14

Zadanie 14 (0-1) Jeśli \(m=sin 50^{\circ}\), to: A. \(m=sin 40^{\circ}\) B. \(m=cos 40^{\circ}\) C. \(m=cos 50^{\circ}\) D. \(m=tg 50^{\circ}\) Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 14Oceń tą treść

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 13

Zadanie 13 (0-1) Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny \((24, 6, a-1)\). Stąd wynika, że: A. \(a=\frac{5}{2}\) B. \(a=\frac{2}{5}\) C. \(a=\frac{3}{2}\) D. \(a=\frac{2}{3}\) Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 13Oceń tą treść

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 12

Zadanie 12 (0-1) W ciągu arytmetycznym \((a_{n})\) określonym dla n≥1, dane są: \(a_{1}=5\) i \(a_{2}=11\). Wtedy: Czytaj jako: W ciągu arytmetycznym an określonym dla n≥1, dane są: a1=5 i a2=11. A. \(a_{14}=71\) B. \(a_{12}=71\) C. \(a_{11}=71\) D. \(a_{10}=71\) Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 12Oceń tą treść

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 11

Zadanie 11 (0-1) Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej \(f(x)\) określonej wzorem \(f(x)=a^x\). Punkt \(A=(1,2)\) należy do tego wykresu funkcji. Podstawa \(a\) potęgi jest równa A. \(-\frac{1}{2}\) B. \(\frac{1}{2}\) C. \(-2\) D. \(2\) Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 11Oceń tą treść

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 10

Zadanie 10 (0-1) Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f(x)=ax2+bx+c, której miejsca zerowe to: −3 i 1. Współczynnik c we wzorze funkcji \(f\) jest równy A. \(1\) B. \(2\) C. \(3\) D. \(4\) Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 10Oceń tą treść

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 9

Zadanie 9 (0-1) Miejscem zerowym funkcji liniowej \(f(x)=\sqrt{3}(x+1)-12\) jest liczba A. \(\sqrt{3}-4\) B. \(-2\sqrt{3}+1\) C. \(4\sqrt{3}-1\) D. \(-\sqrt{3}+12\) Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 9Oceń tą treść

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 8

Zadanie 8 (0-1) Równanie \(x(x^2-4)(x^2+4)\) z niewiadomą x A. nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych B. ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych/td> C. ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych D. ma dokładnie pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 8Oceń tą treść