Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 15

Zadanie 15 (0-1)

Dany jest trójkąt o bokach długości: 5√2, 5√3, 5√4. Trójkątem podobnym do tego trójkąta jest trójkąt, którego boki mają długości

A. \(10, 15, 20\)

B. \(20, 45, 80\)

C. \(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}\)

D. \(\sqrt{5}, 2\sqrt{5}, 3\sqrt{5}\)

Czytaj dalej

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 15
Oceń tą treść

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 14

Zadanie 14 (0-1)

Przyprostokątna LM trójkąta prostokątnego KLM ma długość 3, a przeciwprostokątna KL ma długość 8 (zobacz rysunek).

Przyprostokątna LM trójkąta prostokątnego KLM ma długość 3, a przeciwprostokątna KL ma długość 8
Źródło CKE: matura poziom podstawowy 2018

Wtedy miara α kąta ostrego LKM tego trójkąta spełnia warunek

A. \(27^o< \alpha \le 30^o\)

B. \(24^o< \alpha \le 27^o\)

C. \(21^o< \alpha \le 24^o\)

D. \(18^o< \alpha \le 21^o\)

Czytaj dalej