Matura 2019 p. pdst. sierpień matematyka - z. 16

Matura 2019 p. pdst. sierpień matematyka - z. 16

Zadanie 16 (0-1)

Podstawą ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ABCDS jest kwadrat ABCD (zobacz rysunek). Wszystkie ściany boczne tego ostrosłupa są trójkątami równobocznymi. Miara kąta SAC jest równa:

A. 60°

B. 45°

C. 90°

D. 75°

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny 2018/2019 - Matura sierpień poziom podstawowyAnaliza:

Odpowiedź:

A. 60°

B. 45°

C. 90°

D. 75°Matura - poziom podstawowy

Egzaminy maturalne - archiwum

2017

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2016 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.


Zadanie z odpowiedzią bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2018 - poziom podstawowy

Matura 2020 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

Zadanie z analizą i odpowiedzią

Matura 2019 - poziom podstawowy

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

÷ 1 = 5