Cechy podzielności

We wpisie przeanalizuję tzw. cechy podzielności liczb naturalnych. W łatwy sposób można stwierdzić czy dana liczba jest podzielna przez 2, 3, 5, a nawet 15. Umiejętne posługiwanie się cechami podzielności ułatwia m. in. skracanie ułamków.

Test podzielności przez 2:Liczba jest podzielna przez 2 jeśli jest liczbą parzystą, tzn ostatnia cyfra liczby to 0, 2, 4, 6, 8.

Przykłady:

12; 26; 1892.

Test podzielności przez 3:

Liczba jest podzielna przez 3, jeżeli suma cyfr liczby też jest podzielna przez 3.

Przykłady:

12 (1+2=3)

27 (2+7=9)

1536 (1+5+3+6=15)

Test podzielności przez 4:

Liczba jest podzielna przez 4, jeżeli dwie ostatnie cyfry liczby tworzą liczbę podzielną przez 4.

Przykłady:

112; 200; 1880.

Test podzielności przez 5:

Liczba jest podzielna przez 5, jeżeli ostatnia cyfra liczby to 0 lub 5.

Przykłady:

110; 205; 1880.

Test podzielności przez 6:

Liczba jest podzielna przez 6, jeżeli jest ona jednocześnie podzielna przez 2 i 3.

Przykłady:

102; 216; 1860.

Test podzielności przez 8:

Liczba jest podzielna przez 8, jeżeli trzy ostatnie cyfry liczby tworzą liczbę podzielną przez 8.

Przykłady:

1080; 2016; 32064.

Test podzielności przez 9:

Liczba jest podzielna przez 9, jeżeli suma cyfr liczby też jest podzielna przez 9.

Przykłady:

18 (1+8=9)

927 (9+2+7=18)

13536 (1+3+5+3+6=18)

Zadania: