Python w matematyce

Aby obliczyć sumę szeregu możemy korzystać zarówno z języka matematyki lub wesprzeć się oprogramowaniem. Najlepszym rozwiązaniem oczywiście byłoby gdybyśmy sami potrafili napisać odpowiedni kawałek kodu. Temu poświęcony jest ten materiał. W poniższym filmie zobaczysz jak z pomocą pętli i odpowiednich warunków obliczyć przybliżenie liczby Pi. Jeżeli znasz deklarację funkcji w Pythonie, to spróbuj zmienić kod zaprezentowany w programie na rekurencyjny.

Czytaj dalej"Python w matematyce"

Input i print - średnia arytmetyczna w pythonie

input print

średnia arytmetyczna zamiast Hello World

Zanim zajmiemy się matematyczną częścią naszego zadania przeanalizujmy komendy print oraz input w pythonie, czyli tzw. operacje wejścia-wyjścia (ang. Input-Output IO).

Print ( )

...(z angielskiego drukuj) to instrukcja, która jest "ustami naszego programu". Jej zadaniem jest wyświetlenie ciągu znaków lub wartości wyliczonych podczas wykonywania naszego programu. Zwróć uwagę na zapis. W nawiasie umieszczamy to, co ma zostać wyświetlone, np:

zapis opis rezultat
print ("Hello world!")wyświetla ciąg znaków z cudzysłowu Hello world!
print (a)wyświetla wartość zmiennej (załóżmy, że a = 5)5
print ("a =", a)wyświetla ciąg znaków i wartość zmienneja = 5

Darujmy sobie oklepane "Hello world!". Spróbujmy nakazać programowi, aby wypisał nam zdanie: "Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą!". A co tam! Niech Python łechta nam ego.

Posłużmy się komendą print. Aby wyświetlić ciąg znaków należy go zawrzeć w cudzysłowie (patrz linia poniżej):

print ("Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą!")
Czytaj dalej"Input i print - średnia arytmetyczna w pythonie"