NWD

Największy wspólny dzielnik (w skrócie NWD) Czym jest największy wspólny dzielnik? Każdy zbiór liczb naturalnych ma zbiór wspólnych dzielników. "W najgorszym" przypadku taki zbiór wspólnych dzielników (liczb, przez które one obie dzielą się bez reszty) składa się z jednego elementu: ponieważ każda liczba naturalna jest podzielna przez . Przyjrzyjmy się parze liczb, którą otrzymałem przez losowanie w pseudolosowym kalkulatorze: Oczywiście, że możemy wyznaczyć wszystkie dzielniki dla tej pary, ale chyba nie będzie to najłatwiejszy przykład. Zastąpmy to czymś prostszym, np. : Wymieńmy wszystkie dzielniki obu liczb: dla liczby mamy zbiór dzielników (liczb przez które   dzieli się bez reszty): dla liczby …