Spadek swobodny

Kiedy ciało znajduje się w polu grawitacyjnym Ziemi w jej bliskiej odległości możemy ruch tego ciała zapisać opisać wzorem:

h(t)=h_0-\frac{gt^2}{2}

gdzie h_0 to wysokość początkowa, g to przyspieszenie ziemskie równe g=9,81 \frac{m}{s^2}, t- czas spadania, h(t) - wysokość w czasie t. Skąd ten wzór? Jest to ruch jednostajnie przyspieszony o przyspieszeniu równym przyspieszeniu ziemskiemu g. Wartość początkowa prędkości równa jest zero. Pochodzi on zatem z relacji na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

s(t)=s_0+\frac{at^2}{2}

Gdzie droga to wysokość, a przyspieszenie a to przyspieszenie ziemskie. Minus między oboma członami związany jest z faktem, że wysokość maleje w funkcji czasu.

Jeżeli chcemy policzyć, jak długo spada ciało z danej wysokości h_0 na powierzchnię Ziemi (dla której h(t)=0) to skorzystamy z równania:

h(t)=h_0-\frac{gt^2}{2}

0=h_0-\frac{gt^2}{2}

\frac{gt^2}{2}=h_0 /\cdot 2

gt^2=2h_0 /:g

t^2=\frac{2h_0}{g}

t=\sqrt{\frac{2h_0}{g}}

Czytaj dalej"Spadek swobodny"

NWD

Największy wspólny dzielnik (w skrócie NWD) Czym jest największy wspólny dzielnik? Każdy zbiór liczb naturalnych ma zbiór wspólnych dzielników. "W najgorszym" przypadku taki zbiór wspólnych dzielników (liczb, przez które one obie dzielą się bez reszty) składa się z jednego elementu: ponieważ każda liczba naturalna jest podzielna przez . Przyjrzyjmy się parze liczb, którą otrzymałem przez losowanie w pseudolosowym kalkulatorze: Oczywiście, że możemy wyznaczyć wszystkie dzielniki dla tej pary, ale chyba nie będzie to najłatwiejszy przykład. Zastąpmy to czymś prostszym, np. : Wymieńmy wszystkie dzielniki obu liczb: dla liczby mamy zbiór dzielników (liczb przez które   dzieli się bez reszty): dla liczby …