Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 21

Zadanie 21 (0-1) Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym wysokość jest 3 razy dłuższa od krawędzi podstawy, jest równe 140. Zatem krawędź podstawy tego graniastosłupa jest równa Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 21Oceń tą treść

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 20

Zadanie 20 (0-1) Dany jest okrąg o środku \(S = (2,3)\) i promieniu \(r = 5\). Który z podanych punktów leży na tym okręgu? A. \(A=(-1,7)\) B. \(A=(2,-3)\) C. \(A=(3,2)\) D. \(A=(5,3)\) Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 20Oceń tą treść

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 19

Zadanie 19 (0-1) Na płaszczyźnie z układem współrzędnych proste \(k\) i \(l\) przecinają się pod kątem prostym w punkcie \(A = (-2,4)\). Prosta k jest określona równaniem \(y=-\frac{1}{4} x+ \frac{7}{2}\). Zatem prostą \(l\) opisuje równanie A. \(y=\frac{1}{4} x+ \frac{7}{2}\) B. \(y=-\frac{1}{4} x- \frac{7}{2}\) C. \(y=4x-12\) D. \(y=4x+12\) Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 19Oceń tą treść

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 18

Zadanie 18 (0-1) Na rysunku przedstawiona jest prosta k o równaniu y = ax, przechodząca przez punkt A = (2,-3) i przez początek układu współrzędnych, oraz zaznaczony jest kąt α nachylenia tej prostej do osi Ox. Zatem A. \(tg\alpha=-\frac{2}{3}\) B. \(tg\alpha=-\frac{3}{2}\) C. \(tg\alpha=\frac{2}{3}\) D. \(tg\alpha=\frac{3}{2}\) Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 18Oceń tą treść

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 17

Zadanie 17 (0-1) Obwód trójkąta ABC, przedstawionego na rysunku, jest równy A. \((3+\frac{\sqrt{3}}{2})a\) B. \((2+\frac{\sqrt{2}}{2})a\) C. \((3+\sqrt{3})a\) D. \((2+\sqrt{2})a\) Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 17Oceń tą treść

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 16

Zadanie 16 (0-1) W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, a punkt E leży na boku AB. Odcinek DE jest równoległy do boku AC, a ponadto |BD| =10 , |BC| =12 i |AC| = 24 (zobacz rysunek). Długość odcinka DE jest równa A. \(22\) B. \(20\) C. \(12\) D. \(11\) Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 16Oceń tą treść

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 15

Zadanie 15 (0-1) Na okręgu o środku w punkcie O leży punkt C (zobacz rysunek). Odcinek AB jest średnicą tego okręgu. Zaznaczony na rysunku kąt środkowy α ma miarę A. \(116^{\circ}\) B. \(114^{\circ}\) C. \(112^{\circ}\) D. \(110^{\circ}\) Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 15Oceń tą treść

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 14

Zadanie 14 (0-1) Jeśli \(m=sin 50^{\circ}\), to: A. \(m=sin 40^{\circ}\) B. \(m=cos 40^{\circ}\) C. \(m=cos 50^{\circ}\) D. \(m=tg 50^{\circ}\) Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 14Oceń tą treść

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 13

Zadanie 13 (0-1) Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny \((24, 6, a-1)\). Stąd wynika, że: A. \(a=\frac{5}{2}\) B. \(a=\frac{2}{5}\) C. \(a=\frac{3}{2}\) D. \(a=\frac{2}{3}\) Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 13Oceń tą treść