Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2017 - Arkusz odpowiedzi z wynikami

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2017 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.

Poniżej odnośniki do zadań:

Zadanie na chwilę obecną niedostępne


Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2017 - Arkusz odpowiedzi z wynikami
Oceń tą treść

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 25

Zadanie 25 (0-1)

Ze zbioru dwudziestu czterech kolejnych liczb naturalnych od 1 do 24 losujemy jedną liczbę. Niech A oznacza zdarzenie, że wylosowana liczba będzie dzielnikiem liczby 24. Wtedy prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe

A. \(\frac{1}{4}\)

B. \(\frac{1}{3}\)

C. \(\frac{1}{8}\)

D. \(\frac{1}{6}\)

Czytaj dalej

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 25
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 23

Zadanie 23 (0-1)

Dany jest stożek o wysokości 4 i średnicy podstawy 12. Objętość tego stożka jest równa

A. \(576 \pi\)

B. \(192 \pi\)

C. \(144 \pi\)

D. \(48 \pi\)

Czytaj dalej

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 23
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 22

Zadanie 22 (0-1)

Promień AS podstawy walca jest równy wysokości OS tego walca. Sinus kąta OAS (zobacz rysunek) jest równy

Promień AS podstawy walca jest równy wysokości OS tego walca. Sinus kąta OAS
Promień AS podstawy walca jest równy wysokości OS tego walca. Sinus kąta OAS jest równy... źródło CKE
A. \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) B. \(\frac{\sqrt{2}}{2}\) C. \(\frac{1}{2}\) D. \(1\)

Czytaj dalej

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 22
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 21

Zadanie 21 (0-1)

Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym wysokość jest 3 razy dłuższa od krawędzi podstawy, jest równe 140. Zatem krawędź podstawy tego graniastosłupa jest równa

A. \(\sqrt{10}\) B. \(3\sqrt{10}\) C. \(\sqrt{42}\) D. \(3\sqrt{42}\)

Czytaj dalej

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 21
5 (100%) 4 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 20

Zadanie 20 (0-1)

Dany jest okrąg o środku \(S = (2,3)\) i promieniu \(r = 5\). Który z podanych punktów leży na tym okręgu?

A. \(A=(-1,7)\) B. \(A=(2,-3)\) C. \(A=(3,2)\) D. \(A=(5,3)\)

Czytaj dalej

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 20
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 19

Zadanie 19 (0-1)

Na płaszczyźnie z układem współrzędnych proste \(k\) i \(l\) przecinają się pod kątem prostym w punkcie \(A = (-2,4)\). Prosta k jest określona równaniem \(y=-\frac{1}{4} x+ \frac{7}{2}\). Zatem prostą \(l\) opisuje równanie

A. \(y=\frac{1}{4} x+ \frac{7}{2}\) B. \(y=-\frac{1}{4} x- \frac{7}{2}\) C. \(y=4x-12\) D. \(y=4x+12\)

Czytaj dalej

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 19
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 18

Zadanie 18 (0-1)

Na rysunku przedstawiona jest prosta k o równaniu y = ax, przechodząca przez punkt A = (2,-3) i przez początek układu współrzędnych, oraz zaznaczony jest kąt α nachylenia tej prostej do osi Ox.

Na rysunku przedstawiona jest prosta k o równaniu y = ax, przechodząca przez punkt A = (2,-3) ....
źródło CKE - Arkusz maturalny z matematyki - poziom podstawowy

Zatem

A. \(tg\alpha=-\frac{2}{3}\) B. \(tg\alpha=-\frac{3}{2}\) C. \(tg\alpha=\frac{2}{3}\) D. \(tg\alpha=\frac{3}{2}\)

Czytaj dalej

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 18
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 17

Zadanie 17 (0-1)

Obwód trójkąta ABC, przedstawionego na rysunku, jest równy

Obwód trójkąta ABC, przedstawionego na rysunku, jest równy
źródło CKE - Arkusz maturalny z matematyki - poziom podstawowy
A. \((3+\frac{\sqrt{3}}{2})a\) B. \((2+\frac{\sqrt{2}}{2})a\) C. \((3+\sqrt{3})a\) D. \((2+\sqrt{2})a\)

Czytaj dalej

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 17
5 (100%) 2 głos[ów]