Egzamin maturalny podstawowy z matematyki 2015 - Arkusz odpowiedzi z wynikami

Zadania z matury podstawowej z matematyki 2015 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.

Poniżej odnośniki do zadań:

 

 

Zadanie na chwilę obecną niedostępne

 

Zadanie z odpowiedzią - bez analizy

 

Zadanie z analizą i odpowiedziąOceń tą treść

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 34

Zadanie 34 (0-5)

W nieskończonym ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, suma jedenastu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 187. Średnia arytmetyczna pierwszego, trzeciego i dziewiątego wyrazu tego ciągu, jest równa 12. Wyrazy (a1), (a3), (ak) ciągu (an), w podanej kolejności, tworzą nowy ciąg – trzywyrazowy ciąg geometryczny (bn). Oblicz k.

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 34"

Oceń tą treść

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 25

Zadanie 25 (0-1)

W każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga – niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul będą czerwone. Wtedy

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 25"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 25
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 17

Zadanie 17 (0-1)

Pole rombu o obwodzie 8 jest równe 1. Kąt ostry tego rombu ma miarę α. Wtedy

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 17"

Oceń tą treść

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 16

Zadanie 16 (0-1)

Miara kąta wpisanego w okrąg jest o 20° mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Wynika stąd, że miara kąta wpisanego jest równa

A.

B. 10°

C. 20°

D. 30°

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 16"

Oceń tą treść

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 14

Zadanie 14 (0-1)

Tangens kąta α zaznaczonego na rysunku jest równy

A.

B.

C.

D.

Źródło CKE matura - poziom podstawowy 2015

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 14"

Oceń tą treść

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 13

Zadanie 13 (0-1)

W rosnącym ciągu geometrycznym (an), określonym dla n≥1, spełniony jest warunek a4=3a1. Iloraz q tego ciągu jest równy

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 13"

Oceń tą treść

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 12

Zadanie 12 (0-1)

Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność ?

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 12"

Oceń tą treść

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 11

Zadanie 11 (0-1)

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f(x)=x2+x+c. Jeżeli f(3)=4, to

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 11"

Oceń tą treść