Egzamin ósmoklasisty

Zadania z przykładowego egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2018 są obecnie wprowadzane na stronę. W niedługim czasie udostępnione zostaną odpowiedzi i analizy zadań.

Poniżej odnośniki do zadań:

Zadanie na chwilę obecną niedostępne


Zadanie z odpowiedzią - bez analizy


Zadanie z analizą i odpowiedzią

Egzamin ósmoklasisty
Oceń tą treść

Egzamin Ósmoklasisty - Zadanie 10. (0–1)

Zadanie 10 (0-1)

Z każdej z dwóch jednakowych kostek sześciennych wycięto sześcian i otrzymano bryły przedstawione na rysunku.

Z każdej z dwóch jednakowych kostek sześciennych wycięto sześcian
Źródło CKE: egzamin ósmoklasisty 2018/2019

Czy całkowite pole powierzchni bryły I jest większe od całkowitego pola powierzchni bryły II? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

T Tak ponieważ A. z pierwszej kostki usunięto mniejszy sześcian niż z drugiej kostki.
B. całkowite pole powierzchni każdej z otrzymanych brył jest równe całkowitemu polu powierzchni początkowej kostki.
N Nie
C. pole powierzchni „wnęki” w II bryle jest większe niż pole powierzchni „wnęki” w I bryle.

Czytaj dalej

Egzamin Ósmoklasisty - Zadanie 10. (0–1)
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin Ósmoklasisty - Zadanie 9. (0–1)

Zadanie 9 (0-1)

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Wielokąt, którego pole jest równe 15, może mieć \(A / B\) punktów kratowych leżących na brzegu wielokąta.

A. \(7\)

B. \(8\)

Pole wielokąta, który ma dwukrotnie więcej punktów kratowych leżących na brzegu wielokąta niż punktów leżących wewnątrz, wyraża się liczbą \(C / D\).

C. parzystą

D. nieparzystą

Czytaj dalej

Egzamin Ósmoklasisty - Zadanie 9. (0–1)
3 (60%) 2 głos[ów]

Egzamin Ósmoklasisty - Zadanie 8. (0–1)

Zadanie 8 (0-1)

Wewnątrz pewnego wielokąta znajduje się 5 punktów kratowych, a na jego brzegu jest 6 punktów
kratowych.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole tego wielokąta jest równe

A. \(6\)

B. \(6,5\)

C. \(7\)

D. \(7,5\)

Czytaj dalej

Egzamin Ósmoklasisty - Zadanie 8. (0–1)
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin Ósmoklasisty - Informacje do zadań 8-9

Informacje do zadań 8-9

Punkt kratowy to miejsce przecięcia się linii kwadratowej siatki. Pole wielokąta, którego wierzchołki znajdują się w punktach kratowych kwadratowej siatki na płaszczyźnie, można obliczyć ze wzoru Picka:

\(P=W+\frac{1}{2}B-1,\)

gdzie P oznacza pole wielokąta, W – liczbę punktów kratowych leżących wewnątrz wielokąta, a B – liczbę punktów kratowych leżących na brzegu tego wielokąta.

Punkt kratowy to miejsce przecięcia się linii kwadratowej siatki
Źródło CKE: Egzamin ósmoklasisty

W wielokącie przedstawionym na rysunku W=3 oraz B=5, zatem P=4,5.

Czytaj dalej

Egzamin Ósmoklasisty - Informacje do zadań 8-9
Oceń tą treść

Egzamin Ósmoklasisty - Zadanie 7. (0–1)

Zadanie 7 (0-1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

W pięciu rzutach standardową sześcienną kostką do gry, jeżeli wynik każdego rzutu będzie inny, można otrzymać łącznie dokładnie 20 oczek.
P F
W 16 rzutach standardową sześcienną kostką do gry można otrzymać łącznie ponad 100 oczek.
P F

Czytaj dalej

Egzamin Ósmoklasisty - Zadanie 7. (0–1)
5 (100%) 5 głos[ów]

Egzamin Ósmoklasisty - Jacek i Ola testują swoje elektryczne deskorolki

Zadanie 6 (0-1)

Jacek i Ola testują swoje elektryczne deskorolki. W tym celu zmierzyli czasy przejazdu na trasie 400 m. Ola pokonała tę trasę w czasie 160 s, a Jacek – w czasie 100 s.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Różnica średnich prędkości uzyskanych przez Jacka i przez Olę jest równa

A. \(1,5 \frac{km}{h}\)

B. \(5,4 \frac{km}{h}\)

C. \(9 \frac{km}{h}\)

D. \(14.4 \frac{km}{h}\)

Czytaj dalej

Egzamin Ósmoklasisty - Jacek i Ola testują swoje elektryczne deskorolki
5 (100%) 3 głos[ów]

Egzamin Ósmoklasisty - Narysowany kwadrat należy wypełnić tak, ...

Zadanie 5 (0-1)

Narysowany kwadrat należy wypełnić tak, aby iloczyny liczb w każdym wierszu, każdej kolumnie i na obu przekątnych kwadratu były takie same.

Narysowany kwadrat należy wypełnić tak, aby iloczyny liczb

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Iloczyn liczb na przekątnej kwadratu jest równy 515. P F
W zacieniowane pole kwadratu należy wpisać liczbę 59. P F

Czytaj dalej

Egzamin Ósmoklasisty - Narysowany kwadrat należy wypełnić tak, ...
5 (100%) 2 głos[ów]

Egzamin Ósmoklasisty - Prosta EF dzieli prostokąt ABCD

Zadanie 4 (0-1)

Prosta EF dzieli prostokąt ABCD na kwadrat EFCD o obwodzie 32 cm i prostokąt ABFE o obwodzie o 6 cm mniejszym od obwodu kwadratu EFCD.

Prosta EF dzieli prostokąt ABCD na kwadrat EFCD o obwodzie 32 cm i prostokąt ABFE

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość odcinka AE jest równa

A. \(2 cm\) B. \(4 cm\) C. \(5 cm\) D. \(8 cm\)

Czytaj dalej

Egzamin Ósmoklasisty - Prosta EF dzieli prostokąt ABCD
5 (100%) 2 głos[ów]

Egzamin Ósmoklasisty - zadania przykładowe CKE 2018/2019 - zadanie 3

Zadanie 3 (0-1)

Tata Bartka przed wyjazdem z Krakowa do Warszawy analizuje niektóre bezpośrednie połączenia między tymi miastami. Do wyboru ma cztery połączenia przedstawione w poniższej tabeli.

Czytaj dalej

Egzamin Ósmoklasisty - zadania przykładowe CKE 2018/2019 - zadanie 3
5 (100%) 10 głos[ów]