Matura 2019 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 1

Zadanie 1 (0-1)

Rozwiązaniem równania \frac{(x^2-2x-3)\cdot(x^2-9)}{x-1}=0 nie jest liczba

A. -3

B. -1

C. 1

D. 3

Czytaj dalej"Matura 2019 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 1"

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 9

Zadanie 9 (0-1)

Równanie wymierne , gdzie

A. nie ma rozwiązań rzeczywistych.

B. ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.

C. ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.

D. ma dokładnie trzy rozwiązania rzeczywiste.

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 9"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 7

Zadanie 7 (0-1)

Równanie \frac{x-1}{x+1}=x-1

A. ma dokładnie jedno rozwiązanie: x=1

B. ma dokładnie jedno rozwiązanie: x=0

C. ma dokładnie jedno rozwiązanie: x=-1

D. ma dokładnie dwa rozwiązania: x=0, x=1

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 7"