Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 9

Zadanie 9 (0-1)

Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=x2-6x-3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 9"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 9
5 (100%) 2 głos[ów]