Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 30

Zadanie 30 (0-2)

Do wykresu funkcji wykładniczej, określonej dla każdej liczby rzeczywistej \(x\) wzorem \(f(x)=a^x\) (gdzie \(a > 0\) i \(a \neq 1\)), należy punkt \(P = (2, 9)\). Oblicz \(a\) i zapisz zbiór wartości funkcji \(g\), określonej wzorem \(g(x)=f(x)-2\).

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 30"
Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 30
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 10

Zadanie 10 (0-1)

Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej \(f(x)=ax+b\), a punkt \(M=(3,-2)\) należy do wykresu tej funkcji. Współczynnik a we wzorze tej funkcji jest równy

A. \(1\)

B. \(\frac{3}{2}\)

C. \(-\frac{3}{2}\)

D. \(-1\)

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 10"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 10

5 (100%) 1 głos[ów]Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 9

Zadanie 9 (0-1)

Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=x2-6x-3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych

A. \((-6,-3)\)

B. \((-6,69)\)

C. \((3,-12)\)

D. \((6,-3)\)

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 9"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 9

5 (100%) 2 głos[ów]Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 8

Zadanie 8 (0-1)

Funkcja liniowa \(f\) określona jest wzorem \(f(x)=\frac{1}{3}x-1\) dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż zdanie prawdziwe.

A. Funkcja \(f\) jest malejąca i jej wykres przecina oś \(Oy\) w punkcie \((0, \frac{1}{3})\)

B. Funkcja \(f\) jest malejąca i jej wykres przecina oś \(Oy\) w punkcie \((0, -1)\)

C. Funkcja \(f\) jest rosnąca i jej wykres przecina oś \(Oy\) w punkcie \((0, \frac{1}{3})\)

D. Funkcja \(f\) jest rosnąca i jej wykres przecina oś \(Oy\) w punkcie \((0, -1)\)

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 8"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 8

5 (100%) 1 głos[ów]Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 6

Zadanie 6 (0-1)

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f(x)=-2(x+3)(x-5). Liczby x1, x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem

A. \(x_1+x_2=-8\)

B. \(x_1+x_2=-2\)

C. \(x_1+x_2=2\)

D. \(x_1+x_2=8\)

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 6"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 6

5 (100%) 2 głos[ów]Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 11

Zadanie 11 (0-1)

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f(x) określonej wzorem f(x)=ax. Punkt A=(1,2) należy do tego wykresu funkcji.

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f(x)

Podstawa \(a\) potęgi jest równa

A. \(-\frac{1}{2}\) B. \(\frac{1}{2}\) C. \(-2\) D. \(2\)

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 11"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 11
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 10

Zadanie 10 (0-1) Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f(x)=ax2+bx+c, której miejsca zerowe to: −3 i 1. Współczynnik c we wzorze funkcji \(f\) jest równy A. \(1\) B. \(2\) C. \(3\) D. \(4\) Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 10 5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 9

Zadanie 9 (0-1)

Miejscem zerowym funkcji liniowej \(f(x)=\sqrt{3}(x+1)-12\) jest liczba

A. \(\sqrt{3}-4\) B. \(-2\sqrt{3}+1\) C. \(4\sqrt{3}-1\) D. \(-\sqrt{3}+12\)

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 9"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 9
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 12

Zadanie 12 (0-1)

Funkcja \(f\) określona jest wzorem \(f(x)=\frac{2x^3}{x^6+1}\) dla każdej liczby rzeczywistej \(x\). Wtedy \(f(-\sqrt[3]{3})\) jest równa

A. \(-\frac{\sqrt[3]{9}}{2}\)

B. \(-\frac{3}{5}\)

C. \(\frac{3}{5}\)

D. \(\frac{\sqrt[3]{3}}{2}\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 12"
Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 12
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 11

Zadanie 11 (0-1)

Najmniejsza wartość funkcji \(f\) w przedziale \(\langle-1 , 2\rangle\) jest równa

A. \(2\)

B. \(5\)

C. \(8\)

D. \(9\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 11"
Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 11
5 (100%) 1 głos[ów]