Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 30

Zadanie 30 (0-2)

Do wykresu funkcji wykładniczej, określonej dla każdej liczby rzeczywistej wzorem (gdzie i ), należy punkt . Oblicz i zapisz zbiór wartości funkcji , określonej wzorem .

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 30"
Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 30
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 10

Zadanie 10 (0-1)

Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej , a punkt należy do wykresu tej funkcji. Współczynnik a we wzorze tej funkcji jest równy

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 10"
Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 10
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 9

Zadanie 9 (0-1)

Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=x2-6x-3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 9"
Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 9
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 8

Zadanie 8 (0-1)

Funkcja liniowa określona jest wzorem dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż zdanie prawdziwe.

A. Funkcja jest malejąca i jej wykres przecina oś w punkcie

B. Funkcja jest malejąca i jej wykres przecina oś w punkcie

C. Funkcja jest rosnąca i jej wykres przecina oś w punkcie

D. Funkcja jest rosnąca i jej wykres przecina oś w punkcie

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 8"
Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 8
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 6

Zadanie 6 (0-1)

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f(x)=-2(x+3)(x-5). Liczby x1, x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 6"
Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 6
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 29

Zadanie 29 (0-4)

Funkcja kwadratowa f jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych x wzorem f(x)=ax2+bx+c. Największa wartość funkcji f jest równa 6 oraz f(-6)=f(0)=3/2. Oblicz wartość współczynnika a.


Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 29"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 29
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 11

Zadanie 11 (0-1)

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f(x) określonej wzorem f(x)=ax. Punkt A=(1,2) należy do tego wykresu funkcji.

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f(x)

Podstawa potęgi jest równa

A. B. C. D.

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 11"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 11
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 10

Zadanie 10 (0-1) Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f(x)=ax2+bx+c, której miejsca zerowe to: −3 i 1. Współczynnik c we wzorze funkcji jest równy A. B. C. D. Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 105 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 12

Zadanie 12 (0-1)

Funkcja określona jest wzorem dla każdej liczby rzeczywistej . Wtedy jest równa

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 12"
Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 12
5 (100%) 2 głos[ów]