Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 5

Zadanie 5 (0-1)

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności jest przedział

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 5"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 7

Zadanie 7 (0-1)

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 7"

Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 12

Zadanie 12 (0-1)

Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność ?

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Czytaj dalej"Matura 2015 p. podstawowy matematyka - z. 12"