Matura 2019 p. pdst. sierpień matematyka - z. 2

Zadanie 2 (0-1)

Kwadrat liczby 8-3\sqrt{7} jest równy

A. 127+48\sqrt{7}

B. 127-48\sqrt{7}

C. 1-48\sqrt{7}

D. 1+48\sqrt{7}

Czytaj dalej"Matura 2019 p. pdst. sierpień matematyka - z. 2"

Matura 2019 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 29

Zadanie 28 (0-2)

Wykaż, że dla każdej liczby a>0 i dla każdej liczby b>0 prawdziwa jest nierówność:

\frac{1}{a}+\frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b}

Czytaj dalej"Matura 2019 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 29"

Matura 2019 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 11

Zadanie 11 (0-1)

Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie (3x-2)2-(2x-3)(2x+3) jest po uproszczeniu równe

A. 5x2-12x-5

B. 5x2-13

C. 5x2-12x+13

D. 5x2+5

Czytaj dalej"Matura 2019 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 11"

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 28

Zadanie 28 (0-2)

Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność

3a2-2ab+3b2≥0.

Czytaj dalej"Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 28"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 5

Zadanie 5 (0-1)

Równość (a+2\sqrt{3})^2=13+4\sqrt{3} jest prawdziwa dla

A. a=\sqrt{13}

B. a=1

C. a=0

D. a=\sqrt{13}+1

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 5"

Matura 2018 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 1

Zadanie 1 (0-1)

Dla oraz wartość wyrażenia jest równa

A. 4

B. 1

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. czerwiec matematyka - z. 1"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 28

Zadanie 28 (0-2)

Udowodnij, że dla dowolnych liczb dodatnich a, b prawdziwa jest nierówność

.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 28"

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 4

Zadanie 4 (0-1)

Równość (2√2-a)2=17-12√2 jest prawdziwa dla

A. a=3

B. a=1

C. a=-2

D. a=-3

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 4"

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 30

Zadanie 30 (0-2)

Ciąg (an) jest określony wzorem an=2n2+2n dla n≥1. Wykaż, że suma każdych dwóch kolejnych wyrazów tego ciągu jest kwadratem liczby naturalnej.

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 30"