Symetria osiowa

Wśród kart pracy opublikowany został kolejny element: karta pracy pozwalająca przećwiczyć umiejętność wyznaczania punktu symetrycznego do punktu względem prostej.

Co możesz zrobić za pomocą karty?

  • ustalić kierunek prostej, która ma być osią symetrii za pomocą zielonego punktu na okręgu:
Czytaj dalej"Symetria osiowa"
Symetria osiowa
5 (100%) 3 głos[ów]

Święta, choinka i symetria osiowa

W okresie świąt Bożego Narodzenia zamiast życzeń, które pewnie i tak zapomnisz postanowiłem opublikować małą zabawę geometryczną. Pomoże Ci ona utrwalić, jak działa symetria osiowa.

Zmień pozycję prostej poruszając punktem S, oraz zmień kierunek tej prostej z pomocą punktu na okręgu. Ustaw to tak, aby otrzymać całą choinkę.

Czytaj dalej"Święta, choinka i symetria osiowa"
Oceń tą treść

Równanie prostej równoległej przechodzącej przez punkt

Mając równanie prostej y=ax+b możemy wyznaczyć równanie prostej równoległej, która będzie przechodziła przez punkt P(xp,yp), którego współrzędne także znamy. Możemy to zrobić następująco:

Współczynnik kierunkowy a prostej musi być identyczny w obu równaniach prostych, czyli oba równania mają część wspólną:

y=ax

Wyraz wolny b' możemy wyznaczyć z równania prostej, którą znamy oraz ze współrzędnych punktu przez który ma przechodzić prosta równoległa:

ax+b'

Czytaj dalej"Równanie prostej równoległej przechodzącej przez punkt"
Równanie prostej równoległej przechodzącej przez punkt
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 20

Zadanie 20 (0-1)

Proste o równaniach y=(3m-4)x+2 oraz y=(12-m)x+3m są równoległe, gdy

A. m=4

B. m=3

C. m=-4

D. m=-3

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 20"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 20
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 32

Zadanie 32 (0-5)

W układzie współrzędnych punkty A = (4,3) i B = (10.5) są wierzchołkami trójkąta ABC. Wierzchołek C leży na prostej o równaniu y = 2x + 3. Oblicz współrzędne punktu C, dla którego kąt ABC jest prosty.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 32"
Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 32
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 19

Zadanie 19 (0-1)

Proste o równaniach y=(m+2)x+3 oraz y=(2m-1)x-3 są równoległe, gdy

A. m=2

B. m=3

C. m=0

D. m=1

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 19"

Oceń tą treść

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 18

Zadanie 18 (0-1)

Punkt K=(2, 2) jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego KLM, w którym |KM|=|LM|. Odcinek MN jest wysokością trójkąta i N=(4, 3). Zatem

A. L=(5,3)

B. L=(6,4)

C. L=(3,5)

D. L=(4,6)

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 18"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 18
5 (100%) 1 głos[ów]

Prezent i symetria osiowa

Symetria osiowa - zadanie

Ćwiczenie polega na ustawieniu osi tak, aby z 4 rozrzuconych części prezentu utworzyć jeden bok paczki przewiązanej wstążką. Rezultat podany jest w lewym górnym rogu.

Czytaj dalej"Prezent i symetria osiowa"
Oceń tą treść

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 32

Zadanie 32 (0-5)

Dane są punkty A=−(4,0) i M=(2,9) oraz prosta k o równaniu y=-2x+10. Wierzchołek B trójkąta ABC to punkt przecięcia prostej k z osią Ox układu współrzędnych, a wierzchołek C jest punktem przecięcia prostej k z prostą AM. Oblicz pole trójkąta ABC.


Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 32"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 32
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 20

Zadanie 20 (0-1)

Dany jest okrąg o środku S=(2,3) i promieniu r=5. Który z podanych punktów leży na tym okręgu?

A. A=(-1,7) B. A=(2,-3) C. A=(3,2) D. A=(5,3)

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 20"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 20
5 (100%) 3 głos[ów]