Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 31

Zadanie 31 (0-2)

Dwunasty wyraz ciągu arytmetycznego \((a_n)\), określonego dla \(n\geq 1\), jest równy 30, a suma jego dwunastu początkowych wyrazów jest równa \(162\). Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 31"
Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 31
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 13

Zadanie 13 (0-1)

Dany jest ciąg geometryczny (an), określony dla n≥1, w którym a1=√2, a2=2√2, a3=4√2. Wzór na n-ty wyraz tego ciągu ma postać

A. \(a_n=(\sqrt{2})^n\)

B. \(a_n=\frac{2^n}{\sqrt{2}}\)

C. \(a_n=(\frac{\sqrt{2}}{2})^n\)

D. \(a_n=\frac{(\sqrt{2})^n}{2}\)

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 13"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 13
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 12

Zadanie 12 (0-1)

Dla ciągu arytmetycznego (an), określonego dla n≥1, jest spełniony warunek a4+a5+a6=12. Wtedy

A. \(a_5=4\)

B. \(a_5=3\)

C. \(a_5=6\)

D. \(a_5=5\)

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 12"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 12
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 11

Zadanie 11 (0-1)

Dany jest ciąg \((a_n)\) określony wzorem \(a_n=\frac{5-2n}{6}\) dla \(n \geq 1\). Ciąg ten jest

A. arytmetyczny i jego różnica jest równa \(r=-\frac{1}{3}\)

B. arytmetyczny i jego różnica jest równa \(r=-2\)

C. geometryczny i jego iloraz jest równy \(q=-\frac{1}{3}\)

D. geometryczny i jego iloraz jest równy \(q=\frac{5}{6}\)

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 11"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 11

5 (100%) 2 głos[ów]Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 13

Zadanie 13 (0-1)

Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny (24, 6, a-1). Stąd wynika, że:

A. \(a=\frac{5}{2}\) B. \(a=\frac{2}{5}\) C. \(a=\frac{3}{2}\) D. \(a=\frac{2}{3}\)

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 13"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 13
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 12

Zadanie 12 (0-1)

W ciągu arytmetycznym \((a_{n})\) określonym dla n≥1, dane są: \(a_{1}=5\) i \(a_{2}=11\). Wtedy:

Czytaj jako: W ciągu arytmetycznym an określonym dla n≥1, dane są: a1=5 i a2=11.
A. \(a_{14}=71\) B. \(a_{12}=71\) C. \(a_{11}=71\) D. \(a_{10}=71\)

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 12"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 12
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 15

Zadanie 15 (0-1)

Ciąg \((x, 2x+3, 4x+3)\) jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy

A. \(-4\)

B. \(1\)

C. \(0\)

D. \(-1\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 15"
Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 15
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 14

Zadanie 14 (0-1)

Czternasty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 8, a różnica tego ciągu jest równa \((-\frac{3}{2})\). Siódmy wyraz tego ciągu jest równy

A. \(\frac{37}{2}\)

B. \(-\frac{37}{2}\)

C. \(-\frac{5}{2}\)

D. \(\frac{5}{2}\)

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 14"
Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 14
5 (100%) 2 głos[ów]