Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 12

Zadanie 12 (0-1)

Dany jest ciąg geometryczny (an), określony dla n≥1. Wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie i spełniony jest warunek a5/a3=1/9. Iloraz tego ciągu jest równy

A. 1/3

B. 1/√3

C. 3

D. √3

Czytaj dalej"Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 12"

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 12
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 11

Zadanie 11 (0-1)

W ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, dane są dwa wyrazy: a1=7 i a8=-49. Suma ośmiu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa

A. -168

B. -189

C. -21

D. -42

Czytaj dalej"Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 11"

Matura 2019 p. podstawowy matematyka - z. 11
5 (100%) 3 głos[ów]

Granica ciągu

Definicję granicy ciągu (nie tej geograficznej na mapie politycznej świata czy Europy :P) znajdziecie w wielu miejscach sieci. Ja w tym wpisie nie zamierzam Was zanudzać matematycznym podejściem do tematu. Wręcz przeciwnie. Chcę Wam oddać małą graficzną symulację pokazującą do jakiej wartości zbliża się n-ty wyraz ciągu opisanego wzorem:gdzie to n-ty wyraz ciągu, jest liczbą naturalną wskazującą na kolejny wyraz ciągu. Ponieważ rośnie od do , to wraz ze wzrostem mianownika zbliża się coraz bardziej do :

(przy dążącym do ).

Czytaj dalej"Granica ciągu"
Oceń tą treść

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 13

Zadanie 13 (0-1)

Ciągu arytmetyczny (an), określony dla n≥1, spełnia warunek a3+a4+a5=15. Wtedy

A. a4=5

B. a4=6

C. a4=3

D. a4=4

Czytaj dalej"Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 13"

Matura 2018 p. pdst. sierpień matematyka - z. 13
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 31

Zadanie 31 (0-2)

Dwunasty wyraz ciągu arytmetycznego (an), określonego dla n ≥ 1, jest równy 30, a suma jego dwunastu początkowych wyrazów jest równa 162. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 31"
Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 31
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 13

Zadanie 13 (0-1)

Dany jest ciąg geometryczny (an), określony dla n≥1, w którym a1=√2, a2=2√2, a3=4√2. Wzór na n-ty wyraz tego ciągu ma postać

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 13"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 13
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 12

Zadanie 12 (0-1)

Dla ciągu arytmetycznego (an), określonego dla n≥1, jest spełniony warunek a4+a5+a6=12. Wtedy

A. a5=4

B. a5=3

C. a5=6

D. a5=5

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 12"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 12
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 11

Zadanie 11 (0-1)

Dany jest ciąg określony wzorem dla . Ciąg ten jest

A. arytmetyczny i jego różnica jest równa

B. arytmetyczny i jego różnica jest równa

C. geometryczny i jego iloraz jest równy

D. geometryczny i jego iloraz jest równy

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 11"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 11

5 (100%) 2 głos[ów]Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 31

Zadanie 31 (0-2)

W ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, dane są: wyraz a1=8 i suma trzech początkowych wyrazów tego ciągu S3=33. Oblicz różnicę a16-a13.


Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 31"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 31
5 (100%) 1 głos[ów]