Granica ciągu

Definicję granicy ciągu (nie tej geograficznej na mapie politycznej świata czy Europy :P) znajdziecie w wielu miejscach sieci. Ja w tym wpisie nie zamierzam Was zanudzać matematycznym podejściem do tematu. Wręcz przeciwnie. Chcę Wam oddać małą graficzną symulację pokazującą do jakiej wartości zbliża się n-ty wyraz ciągu opisanego wzorem:gdzie to n-ty wyraz ciągu, jest liczbą naturalną wskazującą na kolejny wyraz ciągu. Ponieważ rośnie od do , to wraz ze wzrostem mianownika zbliża się coraz bardziej do :

(przy dążącym do ).

Czytaj dalej"Granica ciągu"
Oceń tą treść

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 31

Zadanie 31 (0-2)

Dwunasty wyraz ciągu arytmetycznego , określonego dla , jest równy 30, a suma jego dwunastu początkowych wyrazów jest równa . Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 31"
Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 31
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 13

Zadanie 13 (0-1)

Dany jest ciąg geometryczny (an), określony dla n≥1, w którym a1=√2, a2=2√2, a3=4√2. Wzór na n-ty wyraz tego ciągu ma postać

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 13"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 13
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 12

Zadanie 12 (0-1)

Dla ciągu arytmetycznego (an), określonego dla n≥1, jest spełniony warunek a4+a5+a6=12. Wtedy

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 12"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 12
5 (100%) 1 głos[ów]

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 11

Zadanie 11 (0-1)

Dany jest ciąg określony wzorem dla . Ciąg ten jest

A. arytmetyczny i jego różnica jest równa

B. arytmetyczny i jego różnica jest równa

C. geometryczny i jego iloraz jest równy

D. geometryczny i jego iloraz jest równy

Czytaj dalej"Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 11"

Matura 2018 p. podstawowy matematyka - z. 11

5 (100%) 2 głos[ów]Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 13

Zadanie 13 (0-1)

Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny (24, 6, a-1). Stąd wynika, że:

A. B. C. D.

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 13"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 13
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 12

Zadanie 12 (0-1)

W ciągu arytmetycznym określonym dla n≥1, dane są: i . Wtedy:

Czytaj jako: W ciągu arytmetycznym an określonym dla n≥1, dane są: a1=5 i a2=11.
A. B. C. D.

Czytaj dalej"Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 12"

Matura 2017 poziom podstawowy - zadanie 12
5 (100%) 3 głos[ów]

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 15

Zadanie 15 (0-1)

Ciąg jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 15"
Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 15
5 (100%) 2 głos[ów]

Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 14

Zadanie 14 (0-1)

Czternasty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 8, a różnica tego ciągu jest równa . Siódmy wyraz tego ciągu jest równy

A.

B.

C.

D.

Czytaj dalej"Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 14"
Matura 2016 p. podstawowy matematyka - z. 14
5 (100%) 2 głos[ów]