Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 13. (0–1)

Zadanie 13 (0-1)

W układzie współrzędnych zaznaczono dwa punkty: A = (−8, −4) i P = (−2, 2). Punkt P jest środkiem odcinka AB.

Jakie współrzędne ma punkt B? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. \((4,8)\)

B. \((-10,-2)\)

C. \((-10,8)\)

D. \((4,-2)\)

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny - grudzień 2018

Czytaj dalej"Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 13. (0–1)"
Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 13. (0–1)
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 12. (0–1)

Zadanie 12 (0-1)

W trójkącie ABC największą miarę ma kąt przy wierzchołku C. Miara kąta przy wierzchołku A jest równa 48°, a miara kąta przy wierzchołku B jest równa różnicy miary kąta przy wierzchołku C oraz miary kąta przy wierzchołku A.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Kąt przy wierzchołku B ma miarę 48°. P F
Trójkąt ABC jest prostokątny. P F

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny - grudzień 2018

Czytaj dalej"Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 12. (0–1)"
Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 12. (0–1)
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 11. (0–1)

Zadanie 11 (0-1)

O liczbie x wiemy, że \(\frac{1}{3}\) tej liczby jest o \(\frac{3}{4}\) większa od \(\frac{1}{6}\) tej liczby.

Które równanie pozwoli wyznaczyć liczbę x? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. \(\frac{2}{3}x=\frac{1}{6}x+\frac{3}{4}\)

B. \(\frac{1}{3}x+\frac{3}{4}=\frac{5}{6}x\)

C. \(\frac{1}{3}x=\frac{1}{6}x+\frac{3}{4}\)

D. \(\frac{1}{3}x+\frac{3}{4}=\frac{1}{6}x\)

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny - grudzień 2018

Czytaj dalej"Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 11. (0–1)"
Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 11. (0–1)
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 10. (0–1)

Zadanie 10 (0-1)

Do gry planszowej używane są dwa bączki o kształtach przedstawionych na rysunkach. Każdy bączek po zatrzymaniu na jednym boku wielokąta wskazuje liczbę umieszczoną na jego tarczy. Na rysunku I bączek ma kształt pięciokąta foremnego z zaznaczonymi liczbami od 1 do 5. Na rysunku II bączek ma kształt sześciokąta foremnego z zaznaczonymi liczbami od 1 do 6.

Źródło: CKE - próbny egzamin ósmoklasisty grudzień 2018

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Prawdopodobieństwo otrzymania liczby większej niż 3 na bączku z rysunku I jest większe niż \(\frac{1}{2}\). P F
Uzyskanie nieparzystej liczby na bączku z rysunku I jest tak samo prawdopodobne, jak uzyskanie nieparzystej liczby na bączku z rysunku II P F

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny - grudzień 2018

Czytaj dalej"Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 10. (0–1)"
Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 10. (0–1)
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 9. (0–1)

Zadanie 9 (0-1)

Państwo Nowakowie mają trzy córki i jednego syna. Średnia wieku wszystkich dzieci państwa Nowaków jest równa 10 lat, a średnia wieku wszystkich córek jest równa 8 lat.

Ile lat ma syn państwa Nowaków? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. \(9\)

B. \(11\)

C. \(12\)

D. \(16\)

Czytaj dalej"Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 9. (0–1)"
Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 9. (0–1)
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 8. (0–1)

Zadanie 8 (0-1)

Dana jest liczba \(a=3\sqrt{2}-4\)

Uzupełnij poniżej zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Liczba o 2 większa od liczby \(a\) jest równa A / B

A. \(5\sqrt{2}-4\)

B. \(3\sqrt{2}-2\)

Liczba 2 razy większa od liczby a jest równa C / D

C. \(6\sqrt{4}-8\)

D. \(6\sqrt{2}-8\)

Źródło CKE - Arkusz egzaminacyjny - grudzień 2018

Czytaj dalej"Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 8. (0–1)"
Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 8. (0–1)
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 7. (0–1)

Zadanie 7 (0-1)

Monika poprawnie zaokrągliła liczbę 3465 do pełnych setek i otrzymała liczbę x, a Paweł poprawnie zaokrąglił liczbę 3495 do pełnych tysięcy i otrzymał liczbę y

Czy liczby x i y są równe? Wybierz odpowiedź A (Tak) albo B (Nie) i jej uzasadnienie spośród 1, 2 albo 3.

A. Tak ponieważ 1. początkowa liczba Moniki jest mniejsza od początkowej liczby Pawła.
2. cyfra tysięcy każdej z początkowych liczb jest taka sama.
B. Nie
3. otrzymane zaokrąglenia różnią się o 500.

Źródło CKE - Arkusz ezgaminacyjny grudzień 2018

Czytaj dalej"Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 7. (0–1)"
Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 7. (0–1)
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 6. (0–1)

Zadanie 6 (0-1)

Prędkość rozchodzenia się impulsu elektrycznego u człowieka wynosi około 2 metrów na sekundę. U roślin impuls elektryczny może rozchodzić się z prędkością około 60 centymetrów na minutę.

Ile razy prędkość rozchodzenia się impulsu elektrycznego u człowieka jest większa od prędkości rozchodzenia się impulsu elektrycznego u roślin? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. W przybliżeniu 2 razy.

B. W przybliżeniu 20 razy.

C. W przybliżeniu 200 razy.

D. W przybliżeniu 2000 razy.

Czytaj dalej"Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 6. (0–1)"
Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 6. (0–1)
5 (100%) 3 głos[ów]

Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 5. (0–1)

Zadanie 5 (0-1)

Na rysunku przedstawiono fragment podłogi pokrytej kaflami w kształcie kwadratów o boku długości 60 cm i kaflami w kształcie jednakowych prostokątów (patrz rysunek I). Na podłodze tej położono prostokątny dywan (patrz rysunek II).

Źródło: CKE - egzamin ósmoklasisty - grudzień 2018

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Dywan ma powierzchnię większą niż powierzchnia 4 kwadratowych kafli P F
Dywan ma wymiary 90 cm × 120 cm. P F
Czytaj dalej"Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 5. (0–1)"
Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 5. (0–1)
5 (100%) 1 głos[ów]

Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 4. (0–1)

Zadanie 4 (0-1)

Liczba x jest najmniejszą liczbą dodatnią podzielną przez 3 i 4, a liczba y jest największą liczbą dwucyfrową podzielną przez 2 i 9.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb x i y jest równa

A. \(72\)

B. \(108\)

C. \(180\)

D. \(216\)

Czytaj dalej"Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 4. (0–1)"
Egzamin Ósmoklasisty grudzień 2018 - Zadanie 4. (0–1)
5 (100%) 1 głos[ów]