Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 13

Zadanie 13 (0-1)

Sprzedawca kupił do swojego sklepu m kilogramów marchwi i b kilogramów buraków: zapłacił po 1,50 zł za kilogram marchwi i po 0,90 zł za kilogram buraków. Warzywa te sprzedał za łączną kwotę 180 złotych.

Które wyrażenie przedstawia różnicę kwoty uzyskanej za sprzedane warzywa i kosztu ich zakupu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 

A. m·1,5+b·0,9+180
B. m·1,5–b·0,9–180
C. 180–(m·1,5+b·0,9)
D. 180–(m·1,5–b·0,9)

Źródło CKE - Arkusz ezgaminacyjny 2017/2018

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 13"
Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 13
5 (100%) 4 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 12

Zadanie 12 (0-1)

Uczniowie mieli wyznaczyć zmienną r ze wzoru . W tabeli przedstawiono rezultaty pracy kilkorga z nich.

Uczeń Agata Bartek Czarek Dorota
Rezultat

Kto z uczniów poprawnie wyznaczył zmienną r? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Agata B. Bartek C. Czarek D. Dorota

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 12"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 12
4.2 (84%) 5 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 11

Zadanie 11 (0-1)

Do dwóch koszy wrzucono piłki szare i czarne. Na diagramie przedstawiono liczbę piłek każdego koloru w I i w II koszu.

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 11"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 11
3 (60%) 2 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017, zadanie 10

Zadanie 10 (0-1)

Na rysunku przedstawiono sposób ułożenia wzoru z jednakowych elementów i podano długości dwóch fragmentów tego wzoru.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Fragment wzoru złożony z 3 elementów ma długość

A. 15 cm B. 15,75 cm C. 16,5 cm D. 18 cm

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017, zadanie 10"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017, zadanie 10
3 (60%) 2 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017, zadanie 9

Zadanie 9 (0-1)

Dane są dwie liczby x i y. Wiadomo, że x≥8 oraz y≤−2.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Najmniejsza możliwa wartość różnicy x – y jest równa

A. 10 B. 6 C. -6 D. -10

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017, zadanie 9"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017, zadanie 9

5 (100%) 1 głos[ów]Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017, zadanie 8

Zadanie 8 (0-1)

W pewnej szkole do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło o 60 chłopców więcej niż dziewcząt. Chłopcy stanowili 65% liczby osób piszących egzamin.

Ile dziewcząt przystąpiło do tego egzaminu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 200 B. 130 C. 70 D. 39 E. 21

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017, zadanie 8"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017, zadanie 8
5 (100%) 3 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 7

Zadanie 7 (0-1)

Dane są trzy wyrażenia:

I. II. III.

Wartości których wyrażeń są mniejsze od 15? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko I i II. B. Tylko I i III. C. Tylko II i III. D. I, II i III.

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 7"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 7
5 (100%) 8 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 6

Zadanie 6 (0-1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Liczba 716 jest 7 razy większa od liczby 715. P F
(–1)12 + (–1)13 + (–1)14 + (–1)15 + (–1)16 = 0 P F

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 6"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 6
4.8 (95%) 4 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 5

Zadanie 5 (0-1)

Dana jest liczba dwucyfrowa. W tej liczbie cyfrą dziesiątek jest a, cyfrą jedności jest b oraz spełnione są warunki: b > a i a + b = 12.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Warunki zadania spełnia siedem liczb. P F
Wszystkie liczby spełniające warunki zadania są podzielne przez 3. P F

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 5"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 5
5 (100%) 4 głos[ów]

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 4

Zadanie 4 (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zaokrąglenie ułamka okresowego 9,2(6) z dokładnością do 0,001 jest równe

A. 9,262 B. 9,263 C. 9,266 D. 9,267

Czytaj dalej"Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 4"

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017 - zadanie 4

3 (60%) 2 głos[ów]