Skracanie ułamków zwykłych

Skracanie ułamków zwykłych ułatwia dalsze obliczenia, jak i interpretację wyniku. Czynność sprowadza się do przedstawienia ułamka w postaci, której już bardziej uprościć się nie da. Zasadniczo najszybszą metodą osiągnięcia tego celu jest podzielenie mianownika i licznika przez najwyższy wspólny dzielnik (NWD). Jednak nie zawsze w prosty sposób można go wyznaczyć.

Edukacja przedszkolna

W ramach projektu postanowiliśmy przygotować i udostępnić kilka narzędzi do tablic interaktywnych w przedszkolach. Narzędzia będą dodawana sukcesywnie wraz z rozwojem portalu, więc zachęcamy do częstego zaglądania na stronę. Dostępne będą w dwóch kategoriach: zadania i zabawy z elementami matematyki pozostałe zadania i zabawy (wyszczególnione jako odrębny punkt ze względu na matematyczny charakter portalu

Twierdzenie Pitagorasa - planimetria

Twierdzenie Pitagorasa - Definicja: W każdym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych równa się kwadratowi długości przeciwprostokątnej. Równanie ma postać:   \(a^2+b^2=c^2\)   Wzór na Twierdzenie Pitagorasa można wyprowadzić wprost z Twierdzenia cosinusów. Tam też dostępny jest dowód. Jeżeli jednak nie wiesz czym jest trygonometria to nie zawracaj sobie tym głowy.